Kategorilenmemiş

YGS – LYS Hazırlık Edebiyat ( Deneme – 1)

YGS – LYS Hazırlık Edebiyat ( Deneme – 1)

YGS – LYS Hazırlık Edebiyat ( Deneme – 1)

YGS – LYS Hazırlık Edebiyat ( Fecr-i Ati Edebiyatı Çözümlü Test – 1)

YGS – LYS Hazırlık Edebiyat ( Fecr-i Ati Edebiyatı Çözümlü Test – 1)

YGS – LYS Hazırlık Edebiyat ( Fecr-i Ati Edebiyatı Çözümlü Test – 1)

6.Sınıf SBS Hazırlık Türkçe İsim (Ad) (Çözümlü Test)

6.Sınıf SBS Hazırlık Türkçe İsim (Ad) (Çözümlü Test)

6.Sınıf SBS Hazırlık Türkçe İsim Ad Çözümlü Test)

7. Sınıf Türkçe Öneri Cümleleri Konu Anlatımı

7. Sınıf Türkçe Öneri Cümleleri Konu Anlatımı

7. Sınıf Türkçe Öneri Cümleleri Konu Anlatımı Bir konuyla ilgili daha iyi sonuçlara nasıl ulaşılacağını belirten cümlelerdir. Pişmanlık Cümleleri Kişinin yaptığı hata sonucu duyduğu üzüntüyü anlattığı cümlelerdir. Örnek: – Niçin ağabeyime bu sözleri söyledim sanki. – Keşke araba almak için bu kadar acele etmeseydim. Örnek Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık duyulduğu anlatılmaktadır? A) Uzun yıllar […]

Yazım Kuralları 2

Yazım Kuralları 2

Yazılım Kuralları 2 Tarihlerin Yazımı Tarihler çeşitli şekillerde yazılabilir. Aşağıdaki tarihlerin doğru ve yanlış yazımıyla ilgili çeşitli örnekler sıralanmıştır: Yine on dört aralık iki bin dört şeklinde de yazılabilir. Gün ve Ay Adları Gün ve ay adları eğer bir tarihle birlikte verilirse büyük harfle başlar. Yönlerin Yazımı Yön adı özel addan önce gelirse bir bölge […]

Rüyada Çıplaklık Görmek

Rüyada Çıplaklık Görmek

Rüyada Çıplaklık Görmek Rüyada çıplaklık, iç yüzünün selametine yorumlanır. Bazen de insana pişmanlık verecek şeye yorumlanır. Bir kimse rüyada elbiselerini çıkardığını görürse, o kimse için zahirde öğüt verip dost görünen ve düşmanlığını gizleyen bir düşmanı olduğu anlaşılır. Rüyada bir mecliste çıplak olduğunu gören kimse rezil ve rüsvay olur. Bir yerde tek başına çıplak olduğunu görse, […]

“Merdiven” Şiirinin Tahlili (Ahmet Haşim)

“Merdiven” Şiirinin Tahlili (Ahmet Haşim)

“Merdiven“ Şiirinin Tahlili Ahmet Haşim, bu şiirinde adeta akraba olan iki sanatı -musiki ile resmi- birleştirmiştir. Şiir, ahengi ile kulağı okşarken; kelimeler, göz önünde renkli bir tablo hayali uyandırıyor. Şiir mısra sayısı bakımından “3 + 2” , “3 + 2” düzenine göre yazılmıştır. Birinci kısında kafiyeler; “abb – cc”, ikinci kısımda ise “ddd-cc” şeklinde kullanılmıştır. […]

Türk Edebiyatında Deneme Türü Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

Türk Edebiyatında Deneme Türü Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

  Deneme Türünün Özellikleri (Tarihi Gelişimi ve Temsilcileri) Denemeye özgü bir konu türü yoktur. Özgürce seçilen bir konuda, yazarın kendi kendiyle konuşma havası içinde yazdığı yazı türüdür. Yazının konusu yazarın o anda aklına geliveren bir konu görünümündedir. Öğretici ve düşünsel yanı da vardır. Denemenin belirleyici özellikleri nelerdir? • Makale gibi düşünsel plânla yazılır. Fakat makaleden […]

Türk Edebiyatında Günlük Türü Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

Türk Edebiyatında Günlük Türü Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

Günlük Türünün Özellikleri (Tarihi Gelişimi ve Temsilcileri) Günlük türünün ne olduğu üzerine kafa yormak, aslında biraz da edebiyatın ne olduğunu düşünmektir. Düzenli olarak tutulmuş, tarih atılmış notlardan mı ibarettir günlükler yoksa bundan fazla bir şey mi? Bu konuda en genelleyici tanımı usta günlükçü, romancı André Gide yapmıştı: “Günlüğün anıdan tek farkı, günü gününe tutulmuş olmasıdır.” […]

Azerbaycan Hakkında Derleme Bilgiler

Azerbaycan Hakkında Derleme Bilgiler

Azerbaycan Hakkında Derleme Bilgiler Yeryüzünde, üzerinde TÜRK’ün gezmedi toprak yoktur sanırım. Fakat Azerbaycan toprakları, TÜRKlere yurt olduğu için binlerce yıllık TÜRK tarihinin, kokusunu taşımaktadır. Oğuz boylu, Turan soylu karındaşlarımızın yakın zamanda bağımsızlıklarını elde etmeleriyle, ezeli düşmanımız olan Ruslar’ın istilasından kurtulan Azerbaycan toprakları, şimdi içinde ‘TÜRK’çe yaşayan milyonlarca Türk evladıyla gelişiyor, güzelleşiyor. “Biz iki devlet, tek […]

Türk Edebiyatında Roman Türü Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

Türk Edebiyatında Roman Türü Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

Roman Türünün Özellikleri (Tarihi Gelişimi ve Temsilcileri) İnsan ya da insan topluluklarının başlarından geçmiş ya da geçmesi muhtemel olan sosyal, siyasî, psikolojik, ekonomik, askerî vb. olayların belli bir sisteme bağlı bütünlük içinde anlatıldığı hacimli, olay anlatımına dayalı metinlere roman denir.   Masal, hikâye ve efsane gibi geleneksel anlatı türlerinden farklı olarak batılı ro¬man kavramı ilk […]

Türk Edebiyatında Eleştiri Türü Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

Türk Edebiyatında Eleştiri Türü Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

Eleştiri Türünün Özellikleri (Tarihi Gelişimi ve Temsilcileri) Eleştiri de temeli düşünce olan yazı türüdür. Konu sınırlaması yoktur. Sanat, edebiyat ya da düşünce yazılarının içeriği ile bu içeriğin işlenişini, değerli ve değersiz yönlerini ortaya koyan bir yazı türüdür. Yazarın yazıyı kendine göre, yazıyı ilgilendiren topluma göre, kendi alanındaki diğer çalışmalara göre değerlendirdiği yazılardır.   Bir eseri […]

Türk Edebiyatında Söyleşi Türü Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

Türk Edebiyatında Söyleşi Türü Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

Söyleşi Türünün Özellikleri (Tarihi Gelişimi ve Temsilcileri) Bir yazarın, kişisel görüş ve düşüncelerini fazla derinleştirmeden, muhatabıyla konuşuyormuş hissini verecek bir üslûpla makale plânında yazdığı fikir yazısına sohbet (söyleşi) denir.   Sohbet, makaleden üslûp yönüyle ayrılır. çoğunlukla, günlük konuların işlendiği sohbet yazılarında senli benli bir anlatım yolu seçilir, hatıralardan, halk fıkralarından, nüktelerden, özlü sözlerden yararlanılır.   […]

Türk Edebiyatında Biyografi Türü Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

Türk Edebiyatında Biyografi Türü Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

  Biyografi Türünün Özellikleri (Tarihi Gelişimi ve Temsilcileri) Kendi alanlarında ünlü olmuş, siyaset adamı, edebiyatçı, sporcu, bilim adamı, ses, sinema, tiyatro sanatçısı, gazeteci, ticaret adamı gibi kişilerin hayatlarını, neler yap-tıklarını, ülke ve dünya insanlığına neler kazandırdıklarını, hayatlarının önemli başarılarını ve dönüm noktalarını bütünüyle anlatan yazı ve kitaplara biyografi (yaşamöyküsü) denir. Bir kişinin hayatını ayrıntılı olarak […]

Türk Edebiyatında Gezi Yazısı Türü Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

Türk Edebiyatında Gezi Yazısı Türü Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

“Gezi Yazısı” Türünün Özellikleri (Tarihi Gelişimi ve Temsilcileri) Bir yazarın yurt içinde ve yurt dışında gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici özelliklerini anlattığı yazı türüdür. Gezi yazıları gezip görmenin, iyi bir gözlemin ürünüdürler. Gezi yazılarının tarihi çok eskidir. İnsanlar hep uzak ülkeleri, uzak ülkelerin doğasını, insanlarını, bu insanların yaşayış biçimlerini ve yarattıkları kültür eserlerini merak etmişlerdir. […]

Türk Edebiyatında Makale Türü Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

Türk Edebiyatında Makale Türü Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

Makale Türünün Özellikleri (Tarihi Gelişimi ve Temsilcileri) Makale, temeli düşünce olan yazı türüdür. Makalede konu sınırlaması yoktur. Bir düşünce, toplumsal bir olay, bilimsel bir gerçek, söz sanatları, plastik sanatlar, makalenin konusu olur. Makaleler bir tezi savunma yazılarıdır. Bu nedenle yapısı, ortaya atılan bir görüş ve bu görüşü destekleyecek düşüncelerle örülür. Makalenin ülkemizde tanınması, gazetenin yayınlanmasıyla […]

Türk Edebiyatında Mektup Türü Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

Türk Edebiyatında Mektup Türü Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

Türk Edebiyatı’nda Mektup (Tarihi Gelişimi ve Temsilcileri) “Mektup, “Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, nâme” demektir.(1) Bir başka tarifle,”Yazılı nesne, yazılmış şey” demektir. Farsçası nâme, Türkçesi betik, bitigdir. Birbirinden uzakta bulunan kişi ve kurumlar arasında haberleşmeyi sağlayan bir yazı türü. Mektuplar, insanların […]

Türk Edebiyatında Anı Türü Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

Türk Edebiyatında Anı Türü Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

Türk Edebiyatı’nda Anı Türü (Tarihi Gelişimi ve Temsilcileri) ‘Anı’nın eski karşılığı ‘hatıra’dır. Edebî bir tür olarak anı, bir kişinin aklının erdiği dönemden itibaren görüp yaşadığı, kendisi ve toplum için önemli gördüğü olayları ve durumları belli bir sistem içinde yazıya döktüğü, genellikle, otobiyografik metinlere denir. Otobiyografi, kişinin yalnızca kendisiyle ilgili bilgileri verirken anı, hem bireysel hem […]

Türk Edebiyatında Röportaj Türü Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

Türk Edebiyatında Röportaj Türü Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

Ropörtaj Türünün Özellikleri (Tarihi Gelişimi ve Temsilcileri) Röportaj, gazete ve dergilerde yayımlanın yazı türlerinden biridir. Öğretici yazı türüdür. Bir olay, bir durum; yerinde gezip görülerek, olayla ya da durumla ilgili değişik kişilerle konuşularak, soruşturularak yazılır.   Röportaj hem gezi yazılarının hem makalenin özelliklerini taşır. Makale gibi dayandığı sağlam bir düşünceyi, bir tez vardır. Yazar; sorunu […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)