sabit reklam
Çevre ve Toplum

Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?

Dogadan_Nasil_Yararlaniyoruz

İnsan Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri

(Kaba Taş Çağı)

Keşifler ve İcatlar
 • Kesici aletler, taşlar (obsidyen, çakmak taşı gibi) icat edilmiştir.
Ekonomik Faaliyetler
 • Avcılık, toplayıcılık ve taş işçiliği faaliyetleri başlamıştır.
Önem Kazanan Doğal Kaynaklar
 • Avlanmak ve korunmak için gerekli kesici aletler yapılmış bundan dolayı obsidyen ve çakmak taşı önem kazanmıştır.

(Yontma Taş Çağı) ve Neolitik Çağ (Yeni Taş Çağı)

Keşifler ve İcatlar
 • Bazı bitkiler ve bazı hayvanlar evcilleştirilmiştir.
Ekonomik Faaliyetler
 • Tarım ve hayvancılık faaliyetleri ve seramik yapımı başlamıştır.
Önem Kazanan Doğal Kaynaklar
 • Tarım için verimli topraklar ve su, evcilleşen hayvanlar için meralar, seramik için killi topraklar önem kazanmıştır.

Kalkolitik Çağ (Maden Çağı)

Keşifler ve İcatlar
 • Bakır, demir gibi madenler keşfedilmiş ve saban icat edilmiştir.
Ekonomik Faaliyetler
 • Sabanın icadı ile tarım geniş alanlarda yapılmaya başlanmış; madencilik ve maden işleme faaliyetleri ortaya çıkmıştır.
Önem Kazanan Doğal Kaynaklar
 • Madenlerin keşfi ile maden yataklarının ve maden işlenirken kullanılan suyun önemi artmıştır. Madenlerin eğitilmesi için enerjiye ihtiyaç duyulmuş böylece ormanlar önem kazanmıştır.

Sanayi Çağı

Keşifler ve İcatlar
 • 1712’de buhar makinesi, 1833’te pulluk, 1873’te dinamo,1895’te patlamalı motor ve 1910’da içten yanmalı motor icat edilmiştir.
Ekonomik Faaliyetler
 • Buhar makinesinin, dinamonun, dizel motorların icadı ile sanayiye geçiş olmuştur.
 • Pulluğun ve traktörün icadı ile tarımda büyük bir gelişme yaşanmıştır.
 • Turizm, XX. yy. dan itibaren önem kazanmış ve özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra pek çok ülkede döviz akışı sağlayan bir sektör durumuna gelmiştir.
Önem Kazanan Doğal Kaynaklar
 • Buhar makinesinin icadı ile kömür ve demirin önemi artmıştır.
 • Pulluğun ve traktörün icadı ile çayır, otlak ve orman alanları tarla haline dönüştürülmüştür.
 • Dinamonun icadı ile akarsular önem kazanmış, elektrik üretilmiştir.
 • Dizel motorları ve gaz türbinleri ile elektrik enerjisi üretilmiş böylece doğalgaz ve petrolün önemi artmıştır.
 • II. Dünya Savaşı sonrası turizmin gelişmesi ile doğal, tarihi güzellikler ve kültürel zenginlikler ön plana çıkmıştır.
bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)