CHP’den Yeni Yasaya “Dil” Tepkisi

CHP'den Yeni Yasaya “Dil” Tepkisi

CHP İstanbul Milletvekili ve Sağlık Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Sacid Yıldız‚ Temel Ceza Kanunları'na Uyum amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un diline 'Bir garip çe'nin' hakim olduğunu söyledi.

 

-Türk Dili'nin korunması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncelikle Meclis'ten başlamak gerektiğini eden Prof. Dr. Yıldız‚ Başbakan Erdoğan'ın da kullandığı 'keş para' gibi ifadelerle topluma yanlış örnek olduğunu savundu.

 

ANKARA {ANKA} – CHP İstanbul Milletvekili ve Sağlık Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Sacid Yıldız‚ Temel Ceza Kanunları'na Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un diline 'Bir garip Türkçe'nin' hakim olduğunu söyledi.

 

Prof. Dr. Sacid Yıldız ANKA'ya yaptığı açıklamada‚ yasayı içeriğiyle genel anlamda olumlu bulduğunu ancak dilinin sadeleştirilmesi gerektiğini savundu. Türk Dili'nin korunması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncelikle Meclis'ten başlamak gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Sacid Yıldız‚ 'Örneğin 31'inci maddenin değiştirilmiş halinde 'Icrayı sanat mani ve gayri kabili şifa bir marazı akli ile malul olduğu?' deniliyor. Burada ne anlatılmak isteniyor bilemiyorum. Yine 35'inci maddeye baktığımızda 'Şahadetname Vesikası' deniyor' diye ştu.


-DİŞÇİ DEĞİL‚ DİŞ HEKİMİ-

Prof. Dr. Sacid Yıldız‚ diş hekimlerine dişçi denilmesine de tepki göstererek '40'ıncı maddede 'Dişçiler' deniyor ki ”dişçi” diye bir meslek grubu yok. 'Diş Hekimleri' var' dedi. Ayrıca 'Tabip' kullanımını da doğru bulmadığını belirten Prof. Dr. Yıldız‚ eskiden 'Baştabip' ve 'Sertabip' sözcüklerinin kullanıldığını söyledi. Prof. Dr. Yıldız 'Oysa şimdi tabip değil 'Hekim' var. Bazen de 'Doktor' kullanılıyor' dedi.
Türkçe'yi öncelikle topluma örnek olması gereken kişilerin düzgün kullanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yıldız‚ Başbakan Erdoğan'ı da 'keş para' tarzındaki sözleri nedeniyle eleştirdi. Yeni yasadaki bir başka maddeyle örnek veren Prof. Dr. Yıldız '?tahtı hacirde büyük ameliyei cerrahiyeler için bu muvafakatin tahriri olması lazımdır' denilmiş. Ayrıca 'duçar' gibi nitelemeler var. Bunlar nasıl kullanımlar anlamıyorum' dedi. Öte yandan 60'ıncı maddedeki 'Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletiyle İktisat Vekaleti' sözüne değinerek ' hukukçu değilim öyle bir vekalet yok. Böyle bir bakanlık yok. Ancak bu vekaletlerin ismi geçiyor. Bunlar da aynı kalacak mı bilemiyorum' diye konuştu.

 

ANLAMLARI NE?

Prof. Dr. Sacid Yıldız'ın haberimizde eleştirdiği metinlerinde geçen yabancı sözcüklerin anlamı şöyle:
Keş: Nakit
Şahadetname: Bir işin yapılmasına müsaade veren resmi kağıt‚ diploma
Vaka: Olay
Sertabip: Başhekim
Duçar: Tutulmuş‚ yakalanmış
Sıhhat: Sağlık‚ doğruluk
Ameli: İş olarak‚ uygulamalı
Muvafakat: Uygunluk‚ anlaşmak
Tahrir: Yazmak‚ kaydetmek
İçtima: Topluluğa ait‚ sosyal
Muavenet: Yardım
Vekalet: Birinin ına iş görmek
Hacir: Göç eden‚ sayıklayan‚ kısıt
Mani: Engel‚ özür
Maraz: Hastalıklı
Akli: Akıl ile bulunan şey
Makul: Akla yakın‚ akıllıca‚ belirli
Gayri: Başka‚ artık‚ diğeri
Mani: Engelleyen‚ özür
Kabil: Mümkün olan‚ olabilir
İcra: Bir işi yürütmek‚ yerine getirmek
Taht: Alt‚ aşağı‚ hükümdar koltuğu
İktisat: Lüzumundan fazla veya noksan sarf etmekten kaçınma

Kaynak: Haberx Türkcan

|» Türkçe Haberleri Sayfasına Dön! « |

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)