sabit reklam
Damarlar

Damarlar

 • İnsanda dolaşım sisteminde atardamar, toplardamar ve kılcaldamar olmak üzere 3 tip damar bulunur.

damarlar

 • Kalbin karıncıklarından çıkar.
 • Akciğer atardamarları hariç bütün atardamarlar temiz kan taşır.
 • Kanın akış yönü kalpten vücut çeperine doğrudur.
 • Kapakçıklar damarların kaide (dip) kısmında bulunur.
 • Çeperleri kalındır, dağılışları düzenlidir.
 • Genellikle vücudun derinliklerinde seyrederler.

Kanın hareketi;
– Karıncıkların kasılmasından doğan basınçla,
– Kaslı tabakanın sağladığı esneklikle sağlanır.

 • Kalbin kulakçıklarına gelir.
 • Akciğer toplardamarı hariç kirli kan taşır.
 • Kan, vücut çeperinden kalbe doğru akar.
 • Genellikle alt bölgedeki damarlarda kapakçıklar bulunur.
 • Çeperleri incedir, dağılışları düzensizdir.
 • Vücudun yüzeyinden seyrederler.

Kanın hareketi;
– Kapakçıklarla,
– Vücut kaslarıyla (çizgili kaslar)
– Kan basıncı ile,
– Damarlardaki kaslı tabaka ile,
– Yer çekimi ile
– Kulakçıkların oluşturduğu emme basıncı ile,
– Solunum hareketleri ile sağlanır.

 Atardamarlarla – toplardamarlar arasında bulunur.
 Yapılarında kaslı tabaka bulunmaz.
 Kan ile doku sıvısı (doku hücreleri) arasında madde alış – verişini sağlar.
 Çeperleri incedir ve madde giriş – çıkışını sağlayan gözenekler bulunur.
 Kılcalların toplam yüzeyleri çok geniş olduğundan kanın akışı yavaş olur.

Kan Basıncı

 • Kan damarlardan geçerken, kan damarlarının çeperlerine basınç uygular.
 • Kan basıncı atardamarlarda fazladır.
 • Toplardamarlarda meydana gelen basınç ise azalmıştır.
 • Sol karıncığın kasılmasıyla aort atardamarında meydana gelen basınç çok yüksektir.
 • Aort dallara ayrılarak kalpten uzaklaşır. Böylece damarlarda meydana gelen basınç azalır. Kalbe yaklaştıkça basınç minimum değerine ulaşır.

damar

Kanın Akış Hızı

 • Kanın birim zamanda aldığı yola kanın akış hızı denir.
 • Kanın akış hızının en fazla olduğu damarlar atardamarlardır.
 • Atardamardan, kılcallara geçen kanın akış hızı azalmaktadır.
 • Atardamar bir çok kılcala yayıldığı için akış hızı yavaşlar.
 • Kılcallar tekrar birleşip, toplardamara bağlandığında kanın akış hızı yeniden artar.
 • Kanın akış hızı, en fazla atardamar, sonra toplardamar en az kılcaldamarlardadır.

Kanin_akis_hizi

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)