Doğal Kaynakların Kullanımının Çevresel Etkileri

Doğal Kaynakların Kullanımının Çevresel Etkileri

Su Kullanımı

 • Su, bir doğal kaynaktır. Akarsular ve yeryüzünün su depolarıdır. Su kaynaklarının yanlış kullanımı çevresel sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Akarsular ve göller kurumakta, toprakta tuz birikmesi artmakta, içme ve kullanma suyu bulmak zorlaşmakta, tarımsal üretim düşmekte ve ekolojik denge bozulmaktadır.

Taş Ocaklarının Çevreye Etkileri

 • Taş ocakları genellikle inşaatlarda ve sanayide gerekli olan taş, kum, mıcır, kara yolu ve demir yolu dolgu malzemesi,çimento ve beton üretimi amacıyla kurulmaktadır.
 • Taş ocaklarının faaliyeti sonucu oluşan tozlar, çevredeki bitki örtüsüne, toprak yapısına, havaya, suya, tarım alanlarına ve insanlara zarar verir.
 • Taş ocaklarının patlatmalı yöntemle işletilmesi, doğal çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratırken, kesme yöntemlerinin kullanılması olumsuzlukları en aza indirmektedir.

Ormanlar

 • Ormanlar bitki ve hayvanlar için doğal yaşam alanı oldukları gibi, Dünyadaki oksijeninde %40'ını sağlarlar. Aynı zamanda ormanlar bulundukları ülke için önemli bir zenginlik kaynağıdır.

Ormanların Tahribatı Üzerinde Etkili Olan Faktörler

 • Kara ve Demiryolu inşaatları amaçlı orman tahripleri 
 •  Otlaklar oluşturma amaçlı orman tahripleri
 • Kereste üretmek amaçlı orman tarhipleri
 • Altın, kalay, demir, alüminyum cevheri gibi kaynakların işletilmesi sırasında meydana gelen orman tahripleri
 • Hidroelektrik santral inşaatlarının neden olduğu orman tahripleri
 • Turizm endüstrisinin neden olduğu orman tahripleri
 • Yeni yerleşim alanları açma amaçlı orman tahripleri
 • Yeni tarım alanları açma amaçlı orman tahripleri

Ormanların Tahrip Olması Sonucu Ortaya Çıkan Sorunlar

 • Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri
 • Doğal bitki ve hayvan türlerinin yok olması
 • Erozyonun artması
 • Kuraklık ve tarımsal verimde azalma
 • Sel ve taşkınların sayısının ve şiddetinin artması

Ormanlarin_tahrip_olmasi

Yeraltı Suyunun Kullanılmasının Çevresel Sonuçları

 • Yeraltı sularının çeşitli amaçlarla aşırı kullanımı birtakım çevresel sonuçları ortaya çıkarır.

Bunlar;

 • Yeraltı su tablası seviyesinin azalması
 • Kıyılarda tatlı suyun tuzlu suyla yer değiştirmesi
 • Yerin çökmesi ve obrukların oluşması
 • Tarım topraklarının tuzlanması ve çoraklaşması
 • Göllerin ve akarsuların kuruması
 • Konya Ovası ve Tuz gölü çevresinde aşırı ve bilinçsiz su kullanımı yukarıda sözü edilen olumsuzlukları doğurmaktadır.

Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri

 • Arazinin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için geleceğe yönelik doğru bir planlamanın yapılması gerekir.

Arazi_kullaniminin_cevresel_etkileri

 • Arazi planlaması yapılırken çevresel etkilerin dikkate alınmaması zamanla doğal çevre ve beşeri yapılara büyük zarar vermektedir.

Örneğin;
– Orman alanlarının, çayır ve meraların tarım alanlarına dönüştürülmesi erozyonun şiddetini artırmıştır.
– Tarım alanlarının sanayi amaçlı kullanılması, toprak kirliliğini artırmıştır.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)