Doğal Sayılar (Çarpanlar ve Katlar) Etkin Katılım

1. şağıda verilen çarpan araçlarını tamamlayınız.

2. Aşağıda verilen ın çarpanları oklarla eşleştirilmiştir. Boş bırakılan yerleri örnekteki gibi tamamlayınız.

3. Aşağıdaki şekillerdeki rakamlarla okun başlangıç noktasını ve yönünü kullanılarak sayılar şturulacaktır. Oluşturulan sayıların 3 ile kalansız bölünüp bölünmediği bulunacaktır.
Buna göre, aşağıdaki boşlukları örnekteki gibi uygun şekilde doldurunuz.

4.
Aslı, annesi ve öğretmeni için birer demet çiçek alacaktır. Annesi için üzerinde 4 ile kalansız bölünebilen sayıların yazılı olduğu çiçekleri, öğretmeni için üzerinde 6 ile kalansız bölünebilen sayıların yazılı olduğu çiçekleri tercih etmiştir.

Buna göre, çiçek demetlerini uygun şekilde boyayınız.

5. Sepette 11 tane basketbol topu vardır. Mert 1. potaya 'un katı olan topları, 2. potaya 10'un katı olan topları, 3. potaya da kalan topları atıyor. Her top potadan geçip altındaki kutuya düşüyor. Buna göre, kutulara düşen topları bulunuz.

6. Aşağıda verilen sayıları örnekteki gibi asal çarpanlarına ayırınız.

7. Aşağıda verilen sayıları örnekteki gibi çarpan ağacını kullanarak asal çarpanları na ayırınız.

8. Aşağıdaki uçakların üzerine taşıdıkları kartonların üzerinde bulunan kesirlerin paydalarının en küçük ortak katı yazılacaktır. Boşlukları örnekteki gibi doldurunuz.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)