sabit reklam
Dokularına Göre Yerleşme Çeşitleri

  • Arazinin düz, su kaynaklarının az olduğu alanlarda görülen yerleşmedir. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve kıyı Ovaları

Dağınık kır yerleşmesi

  • Arazinin eğimli, engebeli su kaynaklarının dağınık ve fazla olduğu alanlarda görülen yerleşmelerdir. (Doğu Karadeniz kıyısı)
  • Kırsal kesimde kullanılan yapı malzemeleri Kırsal kesimde bulunan doğal yapı malzemesi ile sıkı ilişkilidir.
Ahşap Meskenler
  • Bitki örtüsünün gür, ormanlık alanların fazla olduğu Karadeniz, Akdeniz, Ege, Güney Marmara’da fazladır.
Taş Meskenler
  • Doğal çevrede taş malzemenin fazla olduğu Doğu Anadolu, Akdeniz, Ege’de fazladır.
Kerpiç Meskenler
    • Doğal çevrede ahşap ve taş malzeme bulunmadığından yarı kurak iklim bölgelerinde toprak ile samanın karıştırılarak kullanılmasıdır. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da yaygındır.

ÖRNEK: Kerpiç, yıllık yağışın az olduğu yörelerde kullanılabilen bir yapı malzemesi olduğuna göre, kerpiçten yapılmış evlerin aşağıdaki bölgelerden en çok hangisinde
görülmesi beklenir?
A) İç Anadolu B) Akdeniz C) Ege D) Marmara E) Doğu Anadolu
1987 ÖYS
ÇÖZÜM: Adı geçen bölgeler içerisinde en kurak bölge iç Anadolu olduğu için kerpiç evler burada en yaygındır.
Yanıt A

ÖRNEK: Köy ve kasabalardaki konutlarda yapı malzemesi olarak, İç Anadolu Bölgesinin iç kesimleride daha çok taş ve toprağın, Kuzeyindeki dağlık kesilerde ise ağacın kullanıldığı görülmektedir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek gösterebilir?
A) Konut büyüklüğünün, yöreden yöreye değiştiğine
B) Konut tipinin, yerleşme birimi büyüklüğüne bağlı olduğuna
C) Doğal çevrenin, insan yaşayışı üzerinde etkili olduğuna
D) Temel gereksinmelerin her yerde birbirine benzediğine
E) Teknolojinin gelişmesiyle doğal çevreye olan bağımlılığın azaldığına
1991 ÖSS

ÇÖZÜM: Seçenekleri verilen bilgilerle birer birer karşılaştığımızda, C seçeneğinin doğru olduğu, diğer seçeneklerin verilen bilgilere uymadığı görülür.
Yanıt C

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)