Ekonomi, Göç ve Yerleşme

Ekonomi, Göç ve Yerleşme

Ekonomik Faaliyetlerin Etkileri

  • Yeryüzünde farklı coğrafi özellikler ve bunlara bağlı olarak farklı ekonomik faaliyetler ve yaşam biçimleri vardır.
  • Tarımın, sanayinin, turizmin, madenciliğ ve ticaretin yaygın olarak yapıldığı bölgeler de yaşayan insanların yaşam biçimlerinin ve kültürlerinin temelini bu ekonomik faaliyetler oluşturur.

Örneğin;

  • Sanayi ve turizm faaliyetlerinin yaygın olduğu iki farklı şehirdeki yaşam biçimleri değişiklik gösterir. Eskiden küçük bir kasaba olan bir yerleşim yeri sanayi, ticaret ya da turizm etkinliklerine bağlı olarak gelişip büyük bir şehir haline gelebilir.
  • Bu duruma bağlı olarak bu şehirde yaşayan insanların yaşam biçimleri, kültürleri ve birbirleriyle olan ilişkileri büyük oranda değişikliğe uğrayabilir.
  • Almanya'daki Ruhr havzası bu tip değişime verilebilecek en tipik örnektir. Ülkemizde Antalya ve Bursa çevresindeki değişimde bir başka örneği oluşturur.

Ruhr Bölgesi

  • Ruhr sanayi bölgesi Kuzey Fransa'dan başlayıp Slezya'ya kadar devam eden büyük sanayi kuşağı içeisinde yer alır. Aynı zamanda Sanayi Devrimi'nin bütün aşamalarının gerçekleştiği tipik bölgelerden biridir. Ruhr Bölgesi'nin asıl gelir kaynağı yakın bir zamana kadar kömür ve çelik üretimiydi. Günümüzde bilişim teknolojisi, lojistik, alternatif enerji buranın ekonomik gelişmesini belirleyen faktörler olmuştur.

Ruhr_Bolgesi

Cannes

  • Günümüzde tüm dünyanın tanıdığı Fransa'nın güneyinde yer alan bir şehirdir. Önceleri küçük bir balıkçı kasabası olan şehir 1946 yılından bu yana düzenlenen film festivaliyle hızla büyümüş ve gelişmiştir.

cannes

Las Vegas

  • Gelişimini ve büyümesini turizme borçlu olan şehirlerden biridir. Düz bir ovaya kurulmuş bir çöl şehri iken eğlence turizmi sayesinde hızla büyümüştür.
  • Ülkemizde , Antalya, Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Kuşadası'da özellikle yaz turizminin gelişimine paralel olarak hızlı bir gelişme göstermişlerdir.

_Las_Vegas

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)