Endüstri (Sanayi)

Endüstri (Sanayi)

  • Ham veya yarı işlenmiş mdelerin işlenerek kullanılır duruma getirilmesine endüstri denir.
  • yerde endüstrinin kurulması ve gelişmesi için gerekli şartlar;

– Hammadde
– Sermaye
– Enerji
– İşgücü
– Su
– Ulaşım
– Pazarlama

  • Yurdumuzda endüstriyel açıdan önde gelen bölge Marmara'dır.
  • Tüm ülke endüstrisinin % 60'ı Marmara'da tplanmıştır.
  • Endüstriyel açıdan gelişen 2. bölge İzmir'in içinde yeraldığı 'dir.

sanayi

maden_haritasi

ÖRNEK: Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkede endüstrileşme ile te görülen bir değişme değildir?
A) Hammadde ihracatının artması
B) ikli işgücünün önem kazanması
C) Dış ticaret hacminin büyümesi
D) Tarımda çalışan nüfus oranının düşmesi
E) Ortalama yaşam düzeyinin yükselmesi
ÖSS

ÇÖZÜM: Endüstrileşmenin temel şartlarından biri hammaddedir.
Endüstri gelişince hammaddeye olan talep artar. Zamanla dışarıdan hammadde alınır.
Yanıt A

ÖRNEK Aşağıdakilerden hangisinin, bir bölgedeki sanayileşme ile yakından ilişkili olduğu söylenemez?
A) Bölgenin pazar olarak genişlemesinin
B) Ticari ve i etkinliklerdeki artışın
C) Ulaştırma hizmetlerindeki gelişmenin
D) Turizm yatırımlarındaki artışın
E) Nitelikli işgücü sayısındaki artışın
1982 ÖSS

ÇÖZÜM: Diğer seçenekler, sanayileşmenin neden ya da sonuçları durumundadır. Turizm yatırımları ise bir bölgedeki sanayileşme ile en az ilişkili olabilecek alandır.
Yanıt D

Turkiyede_sanayi

ÖRNEK Genelde, tarım ürünlerini işleyen fabrikalar üretim alanına yakın yerlere kurulur.
Türkiye'de aşağıdaki sanayi kollarından hangisindeki fabrikaların kurulduğu yerler bu genellemeye en az uymaktadır?
A) Pamuklu dokuma B) Zeytinyağı C) Salça D) Fındık işleme E) Çay işleme
1995 ÖSS

ÇÖZÜM: Seçenekte işlenmesi zamana bağlı olmayan ürün pamuktur.
Yanıt A
ÖRNEKTürkiye'de sanayi kuruluşlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, aşağıdakilerden hangisinde artış olması beklenmez?
A) kirliliği
B) Bölge dışına göç
C) Konut yetersizliği
D) Ulaşım olanakları
E) Enerji tüketimi
1998 ÖSS

ÇÖZÜM Sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu yerlerden bölge dışına göç olmayacağı gibi, tam tersine göç alır.
Yanıt B

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)