Ergenekon – Nevruz – (Besim Atalay)

Ergenekon –
(Besim Atalay
)

Milletler her ne şekilde yaşarlarsa yaşasınlar, her nereye giderlerse gitsinler onların aralarında asırların söküp götürmediği birçok ananeler (gelenekler), itiyatlar (alışkanlıklar), devam eder durur.

 

İşte Nevruz tesmiye edilen (adlandırılan) Ergenekon bayramı bu suretle pes zinde halinde (sürekli ve canlı olarak) yaşamakta olan bir ananemizdir (geleneğimizdir). Adını ve şeklini değiştirmiş olmasına rağmen hala ölmemiş ve her sene aynı günde halk ayrı bir bayram hayatı yaşamakta bulunmuştur. Takriben (yaklaşık olarak) bundan 3500 sene önce Türkler, ÇinIilerle yaptıkları bir savaşta mağlup oluyorlar. Tatarların da karıştıgı bu muharebede(çarpışmada) Türkler büsbütün ortadan kaldırmak isteniliyor. Yalnız dokuz kişi kurtulup ıssız dagıara çekiliyorlar.

Dört yüz sene orada kaldıktan sonra bir kurdun delaletiyle (yol göstermesiyle) oradan çıkıp Çinliler üzerine çullanıyorlar ve dedelerinin öçlerini alıyodar. Dört asır kaldıkları yaylaya Ergenekon deniliyor ki, maden (bir haslet ve özelliğin kaynağı) vatanı demektir. Eski Türkçede ergene, erigen ve ergani kelimeleri maden manasına gelir. Nitekim Ergani kasabası madeniyle meşhurdur.

 

Türkler, Ergenekon‘dan mart dokuzunda çıktıgı için her yıl mart dokuzunda bayram yaparlar, demir döğerler, ateş yakarlar, kurt başlı bayrakları takdis ederlermiş (kutsal sayarlarmış]. Şecere-i Türki, Sahaifü'l-ahbar gibi tarihler,bu “Ergenekonbayramından bahsetmektedirler. Ben burada tafsilatından (ayrıntısırıdan) vazgeçiyorum.

 

Şimali İran'ın (Kuzey İran'ın) yani Medya kısmının uzun zamanlar Turanlıların nüfus ve hakimiyetleri altında kaldığı için mart dokuz bayramı Nevruz namıyla Acemler'e geçmiş, sekiz dokuz asırdan beri her şeylerini unutarak Acamleşen garp Türkleri bugünü Aceın bayramı olarak kabul etmiştir.

Bu Ergenekon hadisesinden çıkacak mühim netice (önemli sonuç) bizim bugünki mücahedemizle (uğraşılarımızla) olan müşabehetidir.(benzeyişleridir)

 

Nevruz‘da dallar çiçeklenir. hayat canlanır(solda)

 

Dokuz kişiden türeyerek düşmanlarından intikam Türk soyu, bugün de kendi varlığına kastedenlere karşı silahlanmış ve yarın muvaffakiyetini (başarılarılarını) temin edeceğine ve ulu Tanrı'nın yardımı ve milletin gayretiyle kara günlerden k:urtulacağına eminim.. Çünkü “Bir tekerrürdür müselselalemin tarihi hep” (Dünyanın tarihi, hep zincirin birbirine bağlı halkaları gibi tekrarlamalardır)

 

*Kaynak: Besim(ATALAY),TÜRKSOY Dergisi, Mayıs 2003

|» “Nevruz Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Nevruz, Nevruz Nedir, Nevruz Bayramı, Nevruz Kutlamaları, 21 Mart Nevruz

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)