sabit reklam
Faiz Problemleri Örnekleri


Bir bankaya 15 aylığına yatırılan paranın kendisi kadar faiz geliri getirmesi için uygulanacak faiz oranı yüzde kaçtır?
A) 65 B) 70 C) 75 D) 80 E) 85


Yıllık % 25 basit faizle bankaya yatırılan bir miktar para 20 ay sonra faiziyle birlikte 255 YTL olarak çekiliyor.
Buna göre, bankaya yatırılan anapara kaç YTL dir?
A) 180 B) 190 C) 200 D) 210 E) 220


Selman parasının % 25 ini yıllık % 60 basit faizle 3 aylığına, kalan parasını ise yıllık % 80 basit faizle 6 aylığına bankaya yatırıyor.
Süreleri bitiminde bankalardan toplam 270 YTL faiz geliri alındığına göre, % 80 faizle bankaya yatırılan para kaç YTL dir?
A) 500 B) 600 C) 700 D) 800 E) 900


Bir kapital yıllık % 38 basit faiz oranıyla 2 yıl faizde kalmıştır. Eğer yıllık % 45 basit faiz oranıyla 3 yıl faizde kalsaydı 118 YTL daha fazla faiz getirecekti.
Buna göre, bankaya yatırılan anapara kaç YTL dir?
A) 150 B) 200 C) 250 D) 300 E) 350


Bir miktar para yıllık % 30 basit faizden 6 aylığına bankaya yatırılıyor.
Buna göre, bankaya yatırılan para miktarı % 20 arttırılır, faiz oranı ise % 25 azaltılırsa aynı faiz gelirini elde edilebilmesi için paranın bankada kaç ay daha kalması gerekir?
A) 25 B) 24 C) 23 D) 22 E) 21
125 YTL yıllık % 20 bileşik faizden bankaya yatırılıyor.
Buna göre, 3 yıl sonunda bankada biriken para kaç YTL dir?
A) 192 B) 198 C) 204 D) 210 E) 216


bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)