Fazla Mesainin Çalışma Ortamına Etkileri

Fazla mesai, 1 gün içinde çalışılması gereken yani standart mesai saatlerinin dışına çıkmak anlamına gelir. Yüksek iş gücüne ihtiyaç duyulduğu sanayi devrimi zamanlarında ortaya çıkmıştır. Günden güne gelişen teknolojiyle birlikte makineleşme artış göstermiştir ve ihtiyaç duyulan insan sayısı azalmıştır; fakat buna rağmen iş potansiyeli artan veya bütünüyle insan emeğine ihtiyaç duyan şirketler fazla mesai çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Fazla mesai, sosyolojik açıdan irdelendiğinde, avantajlarının yanında dezavantajlarının da olduğunu söyleyebiliriz. Aileye az zaman ayırmak, sosyal çevreye ç fazla zaman ayıramamak, çok yorulmak, mutsuzluk, dikkat dağınıklığı gibi dezavantajları varken,fazla para kazanmak, işinde daha çok tecrübe kazanmak gibi bazı avantajları da bulunmaktadır.

fazla-mesai

Ofis ortamında veya dış ortamda çalışanlar açısından bakıldığında, iş alanı ve işin şartlarına göre bazı durumların değişkenlik gösterdiği bilinmektedir. Örnek verecek olursak tekstil sektöründe, öğrenilmiş çaresizlik adıyla psikoloji dünyasında yer edinmiş olan sürekli fazla mesai, işçiler açısından kabullenildiğinden, işçiler yorgun olmayı çok sorun etmemektedirler.

başka iş alanından bahsetmek gerekirse, fazla çalışma şartlarının uygulandığı enerji sektörü de görülmektedir. Şantiye gibi yerlerde çalışan işçiler, bu iş ortamlarında geçirdikleri sürelerin havanın durumu nedeniyle değişkenlik göstermesi, standart olarak belirlenmiş çalışma saatlerinin iş alanı olarak bakıldığında yeterli olmaması gibi nedenlerden dolayı fazla mesai çalışmasına başvurmaktadırlar. Aileden olarak, çok yorulmak ve dikkatsizlik gibi etkenlerden dolayı iş güvenliği kurallarının önemsenmemesi, sonucunda da önemsiz sayılmayacak derecede iş kazalarının oluşması, bu durumdaki olumsuzlukları nedenlerini doğurmaktadır.

fazla-mesai1

En nihayetinde, fazla mesai en sık 3. Dünya Ülkelerinde yürütülen, işçilerin şartlanmış olduğu ve ayak uyduramayanların işsiz kalma korkusu yaşadığı, sosyal yaşantıyı direk olarak etkileyen, iş yaşamının kişinin özel yaşamının önüne geçtiği fakat sonuç itibariyle daha fazla ödemenin yapıldığı bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)