sabit reklam
İki Kümenin Farkı

A ve B aynı evrensel kümeye ait iki küme olsun. A kümesinde olup, B kümesinde olmayan elemanların oluşturduğu kümeye A fark B kümesi denir. A fark B kümesi A – B veya A \ B şeklinde gösterilir.

Fark İşleminin Özellikleri


A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
B = {4, 5, 6, 8, 9}
olduğuna göre, A – B ve B – A kümelerini yazınız.
F : futbol oynayanların kümesi
B : basketbol oynayanların kümesi
Futbol ve basketbol oynayanlardan oluşan a + b + c + d kişilik bir grupta;
Sadece futbol oynayanların sayısı : a
Sadece basketbol oynayanların sayısı : c
Futbol ve basketbol oynayanların sayısı : b
Futbol oynayanların sayısı : a + b
Basketbol oynayanların sayısı : b + c
Futbol veya basketbol oynayanların sayısı: a + b + c
Futbol oynamayanların sayısı : c + d
Basketbol oynamayanların sayısı : a + d
En az bir oyun oynayanların sayısı : a + b + c
En çok bir oyun oynayanların sayısı : a + c + d
Hiç bir oyun oynamayanların sayısı : d
Yalnız bir oyun oynayanların sayısı : a + c


33 kişilik bir sınıfta matematikten geçenlerin sayısı 12, fizikten geçenlerin sayısı 17 dir.
Yalnız bir dersten geçen 13 öğrenci olduğuna göre, matematikten kalan öğrenci sayısı kaçtır?
A) 12 B) 16 C) 17 D) 21 E) 24


En az bir oyun oynayanlardan oluşan bir grupta, futbol oynayanların hepsi basketbol, basketbol oynayanların hepsi voleybol oynamaktadır.
Basketbol oynayanlar 19 kişi, sadece voleybol oynayanlar 11 kişi, futbol oynamayanlar 21 kişi olduğnua
göre, en az bir oyun oynayanların sayısı kaçtır?
A) 21 B) 28 C) 30 D) 32 E) 35


Almanca, İngilizce veya Fransızca dillerinden en az birini bilenlerden oluşan 36 kişilik bir toplulukta, bu üç dilden en çok iki tanesini bilenlerin sayısı 32 dir.
Yalnız bir dil bilenlerin sayısı, en az iki dil bilenlerin sayısının yarısı olduğuna göre, yalnız iki dilbilenlerin
sayısı kaçtır?
A) 8 B) 12 C) 14 D) 16 E) 20
Futbol ve basketbol oynayanlardan oluşan bir grupta, futbol oynayanların %50 si basketbol oynamaktadır.
Basketbol oynayanların %10 u futbol oynamamaktadır.
Futbol ve basketbol oynayanların sayısı 18 olduğuna göre, futbol veya basketbol oynayanların sayısı kaçtır?
A) 38 B) 36 C) 32 D) 30 E) 28


43 kişilik bir sınıfta öğrencilerin bir kısmı sarışın, diğerleri esmerdir. Erkeklerden 9 kişi sarışındır.
Esmer öğrenci sayısı 26 ve kız öğrenci sayısı 25 olduğuna göre, sarışın kız öğrenci sayısı kaçtır?
A) 5 B)8 C)9 D)12 E) 13


Bir sınıfta kimya dersinden geçenlerin sayısı 20, biyoloji dersinden kalanların sayısı 12, her iki dersten
kalanların sayısı 4 olduğuna göre, kimya ve biyoloji dersinden geçenlerin sayısı kaçtır?
A) 8 B) 11 C)12 D) 15 E) 16

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)