Kas Enerjisinin Sağlanması

Kas Enerjisinin Sağlanması

Kas kasılması sırasında;
Azalanlar Artanlar

  • Glikoz CO2
  • O2 Laktik asit
  • ATP ADP
  • Kreatin
  • Glikojen Isı
  • Kasılma sırasında gerekli enerji öncelikle ATP den sağlanır. ATP üketilir, kreatin fosfat kullanılır.
  • Kreatin – P + ADP >Kreatin + ATP
  • Kreatin fosfat doğrudan enerji sağlayamaz. Yüksel enerjili fosfat gruplarını ADP ye vererek ATP oluşmasını sağlar.
  • Ayrıca ATP, glikozdan ve kaslardaki glikojenden de sağlanır.
  • Glikoz molekülleri oksijenli ve oksijensiz solunumda daha küçük parçalara ayrışarak ATP sentezlenmesini sağlar.

atp_sentezi

hareket_sistemi

ÖRNEK: Kas hücrelerinde,
I. Glikoz
II. Kreatin fosfat
III. Glikojen
molekülleri ATP üretimi iç kullanılabilir.
Bu moleküller, aşağıdakilerin hangisinde ATP üretimini en kısa yolla sağlayandan, en uzun yolla sağlayana doğru sıralanmıştır?
A) I – II – III B) I – III – II C) II – I – III D) II – III – I E) III – I – II
1994 ÖYS

ÇÖZÜM: Kreatin fosfatın yapısındaki yüksek enerjili fosfat ADP'ye aktarılarak ATP sentezlenir. Glikoz solunum reaksiyonları nda yıkılarak ATP sentezlenir. Glikojenin solunumda
kullanılabilmesi için öncelikle glikozlarına hidroliz edilmesi gerekmektedir.
Yanıt C

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)