Kemik Gelişimini Etkileyen Faktörler

Kemik Gelişimini Etkileyen Faktörler

  • Kemik oluşmumunda , C ve D vitaminleri önemli rol oynar.
  • Kemiğin sertleşmesi için kalsiyum, fosfor, potasyum minarelleri gereklidir. Hormonlar etkilidir.
  • Parathormon ve hormonu kalsiyum miktarını ayarlar.
  • Ayrıca  hormonu ve hormonu kemiğin büyüyüp olgunlaşmasında etkilidir.

ÖRNEK: I. Art kafa kemiği ile yan kafa kemiği arasındaki eklem
II. Bel omurları arasındaki
III. Kürek kemiği ile pazu kemiği arasındaki eklem
Yukarıda verilen eklemler içerdikleri eklem sıvısı miktarına göre çoktan aza doğru nasıl sıralanır?
A) I – II – III B) I – III – II C) II – I – III D) III – I – II E) III – II – I

ÇÖZÜM: Eklem sıvısı en çok hareketli eklemlerde bulunur. Yarı hareketli eklemlerde kıkırdak veya sıkı bağ doku bulunur.
Hareketsiz olanlarda ise eklem sıvısı bulunmaz.
Yanı E

ÖRNEK: İnsan vücuduna ait bazı eklemler, hareket yeteneklerine göre azdan çoğa doğru nasıl sıralanabilir?
A) Diz eklemi – Omurlararası eklem – Kafatası eklemleri
B) Omurlararası eklem – Kafatası eklemleri – Diz eklemi
C) Kafatası eklemleri – Omurlararası eklem – Diz eklemi
D) Kafatası eklemleri – Diz eklemi – Omurlararası eklem
E) Omurlararası eklem – Diz eklemi – Kafatası eklemleri
1985 ÖYS

ÇÖZÜM: Kafatasında oynamaz eklem bulunur. Omurlar arasında yarı oynar eklem vardır. Dizde oynar eklem bulunur.
Yanıt C

ÖRNEK: Aşağıda adları verilen kemiklerin arasındaki eklemlerden hangisinde eklem sıvısı yoktur?
A) Alın kemiği – fiakak kemiği
B) Pazu kemiği – Dirsek kemiği
C) Kalça kemiği – Uyluk kemiği
D) Kürek kemiği – Pazu kemiği
E) Uyluk kemiği – Kaval kemiği
1986 ÖYS

ÇÖZÜM: Oynamaz eklemlerde eklem sıvısı yoktur. Alın kemiği ve şakak kemiği kafatası kemiklerindendir. Bunlarda eklem sıvısı bulunmaz.
Yanıt A

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)