Koruyucu Doku

Koruyucu Doku

Hücreleri kalın çeperlidir. Kök, dal ve yaprakların yüzeyini örterek içte kalan dokuları korur. ve periderm olmak üzere iki çeşittir.

a. Epidermis

 • Bitkinin genç bölgelerinin ve yapraklarının üzerini örter.
 • Hücreleri tek sıra halinde dizilmiştir. Hücreler arası boşluğu yoktur.
 • Hücrelerinde kloroplast olmadığı için fotosentez yapamaz.
 • Epidermisin üzeri kütikula tabakası ile örtülüdür.
 • Kütikula, epidermis hücrelerinden salgılanan kütin maddesinden oluşur.
 • Mumsu saydam bir yapı olan bu tabaka ışığı geçirir, ancak su buharını geçirmez. Kökte kütikula bulunmaz.
 • Kütikula tabakası kurak bölge bitkilerinde kalın, nemli bölge bitikilerinde incedir.
 • Epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla stoma ve üy oluşur.

Tüy

 • Epidermisin farklalaşmasıyla meydana gelen özelleşmiş yapılardır.
 • Bulunduğu bitki ve organlara göre çeşitli görevleri vardır.
 • Bitkiyi dış etkenlere karşı korur.
 • Bitkinin yaşadığı iklime göre, sayısı ve değişir.
 • Kurak bölge bitkilerinde fazla sayıda bulunur ve terlemeyi azaltır.
 • Direkt gelen güneş ışınlarını kırar.
 • Bitkinin kökündeki emici tüyler topraktaki su ve madensel tuzları emer.
 • Salgı tüylerinden su, tuz, nektar, müsilaj, terpen ve enzim salgılanır.
 • Bazı türlerde kötü koku salgılayarak böceklere karşı bitkiyi korur.
 • Bazı türlerde yapraktan tuz atılmasına yardımcı olur.

Stoma

 • Epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşmuş yapılardır.
 • Çukur kısımları birbirine dönük fasulye şeklinde iki hücresi vardır.
 • Kilit hücre ya da bekçi hücresi denilen stoma hücreleri kloroplastlıdır.
 • Hücrelerin çukur yüzeylerinde çeper kalın, epidermis hücrelerine bakan çeperleri ise incedir.
 • Stomalar yapraklarda ve genç gövdelerde bulunur. ;
 • Gaz alışverişini ve terlemeyi düzenler.
 • Nemli yerlerde bulunan bitkilerde epidermis hücreleri ile aynı düzeyde veya daha üstte, kurak yerde bulunan bitkilerde epidermis yüzeyinden aşağıda ve az sayıda bulunurlar.
 • Stomalar kapalı iken hücrelerindeki osmotik basınç yüksek, turgor basıncı düşüktür. Stomalar açıkken hücrelerindeki osmotik basınç düşük, turgor basıncı yüksektir.
 • Genellikle ışıkta açık, karanlıkta tam olmamakla birlikte kapalıdırlar.
 • Stomaların açılıp kapanması iç ve dış etkenlere bağlıdır.

stoma

Stomanın Açılması
 • Bekçi hücrelerde fotosentez sonucu glikoz miktarı artar.
 • Bekçi hücrelerindeki osmotik basınç artar.
 • Komşu hücrelerden bekçi hücrelerine su girer.
 • Bekçi hücrelerinin turgor basıncı artar.
 • Bekçi hücrelerinin çeperleri gerilir ve stoma açılır.
 • Stoma açıklığından gaz alışverişi ve gerçekleşir
Stomanın Kapanması
 • Bekçi hücrelerindeki glikozlar nişastaya dönüştürülür.
 • Nişasta sentezi sırasında açığa çıkan su epidermis hücrelerine geçer.
 • Bekçi hücrelerinde turgor basıncı azaldığı için hücreler büzülür.
 • Stoma açıklığı kapanır.

b. (Periderm)

 • Bitkinin yaşlanan ve kalınlaşan kısımlarında bulunan koruyucu dokudur.
 • Çok yıllık bitkilerde kök ve gövdenin üzerini örter.
 • Hücrelerinin bir kısmını mantar kambiyumu (fellogen) oluşturur.
 • Hücre çeperlerinde biriken suberin, su geçişini engeller.
 • Güneş ışınlarının doğrudan geçişine engel olarak bitkinin fazla ısınmasını önler.
 • Mantar dokuda gaz alışverişini sağlayan gözeneklere lentisel (kovucuk) denir. Lentisellerin hücreleri ölü olduğu için açılıp kapanma özelliği yoktur. Sürekli açıktır.

lentisel

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)