Kübizm-Fütürizm-Egzistansiyalizm Akımları?

KÜBİZM
20. yüzyılın başlarında, daha çok resim alanında kendini gösteren ve empresyonizme tepki olarak doğan akımdır. Eşyanın dış görünüşünün yanı sıra özünün de bilinmesi gerekir, felsefesinde olan sanatçılar, yalnız dış görünüşe önem vermemişlerdir. Eserlerde işlenen her yönüyle ele alınır.
Temsilcileri
Gaulaumme Apollinaire, Andre Salmon, Mark Jacob, Jean Cocteau

FÜTÜRİZM
Makine 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Makineleşme ve makinenin insanı şaşkınlığa düşüren hızı ve bu hızın yaşama yansıması fütürizmi doğurmuştur.Hayattaki her şey hareketlidir, sanatçı da kendinde bir hız bulmuş, eserini bu hıza uydurmuştur. Şairler, noktalamaya ve anlatım kurallarına uymazlar.
Temsilcileri
Kurucusu İtalyan şairi Marinetti'dir.Ancak Rus şair Mayakovski bu akımın asıl özelliklerini eserlerinde yansıtır.Türk Edebiyatında Nazım Hikmet, Fütürizmin etkisinde şiirler yazmıştır.

EGZİSTANSİYALİZM (Varoluşçuluk)
Bir felsefe akımı olan egzistansiyalizmin kaynağı, çağ Yunan felsefesine kadar uzanır. İkinci Savaşından sonra, Fransız yazarı Jean Paul Sartre'nin kurucusu olduğu bir akımdır.Bu akıma göre insan önce dünyaya gelir ve var olur,ondan sonra kendi özünü,kendi iradesiyle oluşturur; olmak istediği gibi olur.Yani insanın geleceğini kendisinin çizebileceğini öne sürmüşlerdir. Bu akıma bağlı sanatçı, kendini her şeyden herkese karşı sorumlu tutar, toplumcu bir tavır takınır.
Temsilcileri
Albert Camus, Fransız Kafka, Andre Gide, W. Faulkner
Türk edebiyatında Melih Cevdet Anday'ın bazı eserlerinde bu akımın etkisi görülür.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)