Kuzey Afrika Ülkeleri

 • Akdeniz’e kıyısı olan Afrika ülkeleri doğudan batıya doğru Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas’tır.

UYARI: Fas , Tunus ve Cezayir’e Atlas ülkeleri de denilmektedir

Misir

 • Başkent: Kahire
 • Yüzölçümü:1.000.000 km2
 • Yer şekilleri: Ülke topraklarının % 96’sı çöldür.
 • Nil Nehri Mısır’ın hayat kaynağıdır.
 • İklim: Sıcak ve kurak çöl iklimi etkilidir. Sahra çölünden esen Hamsin rüzgarı Akdeniz ikliminin yayılımını engeller.
 • Ekonomi,  Ülkenin en önemli kaynağı turizmdir. (Piramitler,Kızıldeniz gibi)
 • Pamuk başlıca tarım ürünüdür.

UYARI: Hint okyanusu ile Akdeniz’i birbirene bağlayan Süveyş kanalının ekonomik ve siyasi önemi büyüktür.

Libya

 • Başkenti: Trablus
 • Yüzölçümü: 1.757.000 km2
 • Yerşekilleri: Yüzey şekilleri sade görünüme sahiptir
 • İklim: Kıyı kesimde Akdeniz, iç kısımlarda çöl iklimi görülür.
 • Ekonomi: Tarım alanları dardır
 • Başlıca gelir kaynağı petroldür.

Tunus

 • Başkent: Tunus
 • Yüzölçümü: 164.150 km2
 • Yerşekilleri: Verimli kıyı ovalarının güneyinde ve doğusunda
 • Atlas dağları uzanır.
 • İklim: Atlas dağlarının etkisiyle kıyıda Akdeniz iklimi görülür.
 • İç kesimlerde çöl iklimi görülür.

Cezayir

 • Başkent: Cezayir
 • Yüzölçümü: 2.381.741
 • Yerşekilleri: Topraklarının % 82’si çöllerden meydana gelir.
 • İklim: Kıyıda Akdeniz, iç kısımlarda çöl iklimi hakimdir.
 • Ekonomi: En önemli zenginliği petrol ve doğalgazdır.

Fas

 • Başkent: Rabat
 • Yüzölçümü: 448.750 km2
 • Yerşekilleri: Atlas dağları kıyı kesimde yer alır.
 • Avrupa’ya en yakın Afrika ülkesidir.
 • İklim: Kıyıda Akdeniz, iç kısımlarda çöl ikilimi görülür.
 • Ekonomi: En önemli yeraltı zenginliği fosfattır. (Dünya rezervinin % 65’i)

ÖRNEK: Aşağıdakilerden hangisi, Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında yalnızca Türkiye ve Mısır’a ait bir özelliktir?
A) Çeşitli iklim tiplerinin görülmesi
B) Turizm potansiyelinin yüksek olması
C) Kıyı balıkçılığının yapılması
D) İki kıtada topraklarının olması
E) Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi
2006 ÖSS

ÇÖZÜM: Türkiye’de iklim çeşidi fazla olmasına rağmen Mısır’da sadece çöl iklimi görülmektedir. Her ikisinin de iki kıtada toprağı vardır. Türkiye’nin Asya–Avrupa, Mısır’ın Asya–Afrika kıtalarında toprakları vardır.
Yanıt D

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)