sabit reklam
Makale Nedir?
bahar yayınevi uyarı

Makale
Herhangi bir konuda, bir uzmanın kaleminden çıkan, açıklayıcı, kanıtlayıcı gazete ve dergi yazılarıdır. İddia ve ispat amaçlı ifade şekillerine ilişkin en önemli yazı türü makaledir. Makale, gazetecilikle birlikte doğmuş ve gelişmiştir.
Güncel bir konuda yazılan ve gazetelerin ilk sayfası nda yer alan makale, başmakaledir. , bilimsel yönü ağır basan herhangi bir konuda okuyucuyu aydınlatarak kamuoyu oluşturmaktır. Temel hedef okuyucuyu eğitmektir.
Makalede verilen örneklerin son derece açık, anlaşılır ve inandırıcı olması gerekir. Türk edebiyatında ilk makale 1860’ta Tercüman–ı Ahval gazetesinde yayımlanan fiinasi’nin Mukaddimesi’dir.

 

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)