sabit reklam
Mutlak Değer

Reel sayı doğrusu üzerindeki herhangi bir sayının, başlangıç noktasına (yani sıfıra) olan uzaklığına bu sayının mutlak değeri denir. x gerçel sayısının mutlak değeri |x| ile gösterilir.

bir uzaklık belirttiğinden, herhangi bir sayının mutlak değeri negatif değer alamaz. Bu yüzden mutlak değerin en küçük değeri sıfırdır.

Örnekler
|3| = 3
|–7| = 7
|0| = 0

Mutlak Değerin Özellikleri

1. |x| = |–x| veya |a – b| = |b – a| dır.

Örnekler
|4| = |– 4| = 4
|x – 3| = |3 – x|
|–x – 4| = |x + 4|

2. Mutlak değerin içindeki ifade pozitif ise mutlak değerin dışına aynen çıkar, negatif ise (–1) ile çarpılarak
çıkar.bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)