Natüralizm (Doğalcılık) Akımı Ve Özellikleri Nelerdir?

NATÜRALİZM (Dğalcılık)
19. yüzyılın ik yarısında ortaya çıkan ve edebiyata gözlemle birlikte bilimsel deney uygulamasını da getiren edebiyat akımıdır. Realizmin tüm özelliklerini taşır.Akımın öncüsü Emile Zola'dır. Fransız romancısı bu akımın elerini, “Deneysel Roman” isimli yapıtında açıklamıştır.elerini, “Deneysel Roman” isimli yapıtında açıklamıştır.elerini, “Deneysel Roman” isimli yapıtında açıklamıştır.elerini, “Deneysel Roman” isimli yapıtında açıklamıştır.elerini, “Deneysel Roman” isimli yapıtında açıklamıştır.
ler
*Tarafsız gözleme ve önyargısız bilimsel deneye dayanır.
*Olaylar arasında neden–sonuç ilişkisi kurulur. İğrenç ve kötü olaylar da anlatılır.
*İnsan liğini yansıtabilmek için, biyolojideki soyaçekimin yasalarından ve toplum bilimin kurallarından yararlanılır.
*Yaşanılan, bütün gerçekliğiyle ve çıplaklığıyla ele alınır.
*Sanat, toplumsal sorunların çözümü için bir araç olarak görülür, “toplum için sanat” ilkesi benimsenir.
Temsilcileri

EMİLE ZOLA (1840–1902)
Natüralizmin kurucusu ve kuramcısıdır. Kahramanlarını soyaçekim ve yetiştikleri toplumun koşulları ışığında incelemeyi
denemiş, ına “Deneysel Roman” adını vermiştir. Toplumsal hayatı ve çağdaş sorunları canlandırmada başarı göstermiştir.
Eserleri
Meyhane, Toprak, Nana, Germinal.

GUY DE MAUPASSANT (1850–1893)
Dünya edebiyatında olay hikâyesinin öncüsü kabul edilir.Özentisiz bir üslupla yazmıştır.Gözleme önem veren , küçük la birlikte roman örnekleri de vermiştir.
Eserleri
Roman: Güzel Dost, Ölüm Kadar Acı, Bir Hayat, Piere ve Jean.
Öykü: Tombalak, Ayışığı

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)