sabit reklam
Neither / So

Neither / So

Söylenen sözlere katıldığımızı ya da diğer insanlar içinde geçerli olduğunu anlatmak için yardımcı fiiller ve katılan kişinin ismiyle birlikte kullanılan ifadelerdir. Bahsedilen eylemin kurulduğu yapı ya da zaman hangisi ise onun yardımcı fiilleri kullanılır. Değişen öznelerin yardımcı fiillerinin de değişmesi gerektiğine dikkat ediniz.
Ex:
– My sister is having a good time. (my brothers)
– So, are my brothers.
N.B: Eğer katılınan cümle olumluysa ‘so’; olumsuzsa ‘ neither ‘ kullanılır.
– So, H. V. S
Neither, (am,do,does) (Ayse, Murat, He)
Examples:
1. A: My brother likes heavy metal. (I)
B: So, do I.
2 A: My parents used to live in Adana.(Sema)
B: So, did Sema.
3. A: You don’t have to pay the bills. (Mr.Özmen)
B: Neither, does Mr. Özmen.
4. A: The children are playing basketball.(Ahmet)
B: So, is Ahmet.
5. A: The doctors didn’t work at night. (the nurses)
B: Neither did the nurses.
6.
umbrella

A: Mary hasn’t got an umbrella. (Mary)
B: Neither have I.
7. A: You had to take your umbrella (Mary)
B: So did Mary.
8. A: She can’t go to the party alone.
(Minette)
B: Neither can Minette.
9.
late
A: Janet was very late last night.
(Sally)
B: So, was Sally.
10. A: The bills will be paid to the bank. (the
cheques)
B: So will the cheques.

Answers:

1. Neither can a child. 2. So does a robot. 3. So is the teacher.
4. So is Pınar’s grandmother. 5. So is Anna. 6. Neither do you.
7. So have the women 8. Neither will Mr. Can. 9. Neither is my mother.
10. So did we.

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)