Nostradamus Kehanetleri

Geçmişten günümüze tarihte ileride ne olacaklar hakkında yorumlar yapılmaktadır. İnsanoğlu sürekli ileriyi merak eden bir yapıya sahip olmuş bunlar hakkında yorum yapanları dinlemiş ve hatta kendi tahminince olacaklar hakkında yorumlar yapmışlardır. Bunlardan en kendinden söz ettiren ve kehanetlerini tutacağına inan Nostradamus dur.

Nostradamus yaklaşık 500 yıl önce yaşamış ve çık açık kehanetleri söylememiş sadece şifreli bin kıta halinde yazmıştır. Her biri uyaklı iki beyitten oluşan 4′ lükleri, asırlar sonra bilinen 100′ lük guruplar halindedir. Asırlar önce tüm dörtlükleri tahminen 1555 yılında yayınlamıştır. Kehanet dediğimizde aklımıza ilk gelen isim Nostradamus olmuştur. Çok önceden öngördüğü şimdiler de ortaya çıktığı düşünülmektedir.

NostradamusNostradamus varlıklı bir ailede doğmuştur. Daha çocuk yaşlarda ileri görüşlü davranışlar sergilemiş bunu da ilk keşfeden büyük babası olmuştur. Büyük babası, eski Yunancayı, Latinceyi, İbraniceyi öğretmiş ve bunların yanında ile simyayı da öğretmişti. Büyük babası hemen hemen her konuda eğitimler veriyordu, klasik edebiyat, tarih, tıp, astroloji ve şifalı otlarla tedavi gibi alanlarda torununu eğitti ve küçük yaşta bilgi birikimini arttırdı. Nostradamus bu bilgi birikimi ile tıp ını tercih etti ve dedesinden almış olduğu eğitim kendisine çok faydası oldu. Hastalarına ilaç vermek yerine şifalı bitkilerle tedavi etmeyi tercih etti. Sonra soylu bir ailenin kızı ile evlendi ve iki çocuğu oldu, salgın hastalıkta eşini ve çocuklarını kaybetti. Bu hastalıkta ailesini kaybetmesi sonucu kendisine duyulan güven azaldı, saygınlığı geriledi. İlerleyen dönemde ikinci defa evlendi 6 çocuğu oldu. Evde ki herkes uyurken o çalışmalarına devam etti ve bu çalışmaları sırasında insanoğlunun kıyamete kadar karşılaşacağını düşündüğü olayları beyitler halinde “Yüzyıllar” kitabını yazdı. İşte

nostradamus-kehanetleri

Nostradamus kehanetleri;

  • “2016-2020 yılları arasında Mehdi Asya'dan çıkacak ve dünya o çıktığında altın çağını yaşayacak” demiştir.
  • Atomik bir saldırının gerçekleşeceğini ve bu saldırıdan sonra taş üstünde taş kalmayacağını söylemiştir.
  • 2025 yılına kadar dünya eksenin değişeceğini söylemiştir. ABD' nde bir bilim adamı bunu doğrulayıcı açıklamalarda bulunmuştur.
  • 2050 Yılında, iki Almanya'nın birleşmesi ve Yerküre üzerinde 57 yıl süreyle barışın hakim olması. Ayrıca, Nostradamus'un büyük bir kahin olarak tanınıp herkesçe kabul edilmesi.
  • 2076 Yılında, bir ihtimal, Avrupa ile Asya / Afrika ülkeleri arasındaki 4. Dünya Savaşı'nın çıkması. Savaşın 25 yıl sürmesi ve bitiminde yarı yarıya çöle dönmüş bir dünya bırakması.
  • 2106 Yılında, 4. Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve 1000 yıllık barış döneminin başlaması. Bugün için düşünülmesi bile zor olan olağanüstü buluş ve gelişmelerin ortaya çıkması. Yüksek bir yaşam düzeyi.
  • 3750 Yılında, yeni bir savaş ve o güne değin yaşanmamış ölçüde bir korku dalgası.
  • 3797 Yılında, son günün gelip çatması ve yeryüzü ile gökyüzünün yepyeni bir çevreye bürünmesi. İnsanoğlunun ölümsüzlüğe erişmesi. Her türlü kötülüğün, bir daha geri gelmemek üzere saf dışı edilmesi ve ölümün ölümsüzlüğe dönüşmesi.
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)