sabit reklam
Nüfusun Yapısı ve Nitelikleri

Dünyada_ortalama_yasam_suresinin_dagilisi_haritasi

  • Nüfus, bir ülkenin kalkınmasında en önemli etmenlerden biridir. Ülkelerin kalkınmasında nüfusun sayısından çok nitelikleri daha önemlidir.

Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

  • Nüfus piramitlerinde yaş grupları 0–14 yaş arası çocuk,15–64 yaş arası yetişkin (çalışan aktif) 65 yaş ve daha yukarısı ise yaşlı nüfus olarak kabul edilir.
  • Nüfusun yaş gruplarına göre dağılışı, insanların ihtiyaçlarını ve sosyal durumlarını belirlemek açısından önemlidir.
  • Çocuk (bağımlı) ve yaşlı nüfusun fazla olması tüketimi ve üretken olmayan yatırımları artırır, ülke kalkınmasını yavaşlatır.

ÖRNEK: Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin genç nüfuslu olduğunu gösterir?
A) Sanayi ürünleri üretiminin fazla olması
B) Çalışan nüfusun yaş ortalamasının düşük olması
C) Tarımla uğraşan nüfusun azalması
D) Nitelikli işçi sayısının fazla olması
E) Ortalama yaşam süresinin uzun olması
1989 ÖYS

ÇÖZÜM:Bir ülkede yaşayan insanların çoğunluğu çocuk ve gençlerden oluşuyorsa bu ülke genç nüfuslu bir ülkedir. İnsanların üretim etkinliklerine katılımları; tüketim mal ve
hizmetlerine duydukları ihtiyaç farklıdır. Bu nedenle üretim faaliyetlerine katılanların büyük çoğunluğunun yaş ortalaması düşüktür.
Yanıt B

Cinsiyet Durumu

  • Cinsiyet oranları, ülkeden ülkeye değişiklik göstediği gibi ülke içinde de bölgeler arasında farklı olabilmektedir.
  • Herhangi bir yerdeki kadın ve erkek nüfus oranını doğal süreç belirler. Ayrıca iç ve dış göçler, savaşlar da nüfusun cinsiyet yapısı üzerinde etkili olmaktadır. Göç alan yerlerde erkek nüfus, göç veren yerlerde ise kadın nüfus daha fazladır.

Gelismislik_Duzeyi

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)