sabit reklam
Old Days (Was – Were)

Old Days (Was – Were)

Geçen seneki bilgilerimizden hatırladığımız gibi ‘to be’ fiilleri ‘am, is, are’ idi. Bunlar genelde ya da halen geçerli olan durumları anlatmak için kullanılıyordu. Bu ünitede aynı durumların artık değiştiğini ya da geçmişte kaldığını anlatmak için ‘to be’ fiillerinin past form’u olan ‘was were’ kullanmayı öğrenecegiz.

I was a student last year.

BUT

I am a teacher now.

NOT:
‘Am, is, are’ ve ‘Was, were’ cümlelerinden esas fiil yoktur. Aşağıdaki örneklere dikkat edelim.

FALSE  TRUE

I was go school yesterday I was at school yesterday.
My parents were eat at a restaurant last week My parents were at a restaurant last week.
Ali was swim in the pool two weeks ago. Ali was in the pool two weeks ago.
Bu cümlelerin en çok ayrıldığı nokta kullanılan time expressions (zaman anlamı veren ifade)’ dır.
1. ‘am, is, are’ la kullanılan ifadeler:
a) – Today – This week
– Now month year

Zaman ifadesi kullanmaya gerek kalmadan, genelde geçerli olan durumları anlatmak için de ‘am, is, are’ kullanılabilir. Ancak bir ayrım yapılması istendiğinde mutlaka zaman ifadeleri verilmelidir.
2. ‘was, were’le kullanılan ifadeler:
YESTERDAY / morning – LAST / week – tow days / AGO – in 1985, in 2005
afternoon year five weeks
evening Saturday two years
month ten minetes
‘Am, is, are’ ve ‘was, were’ ün kişilere göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
I – AM I – WAS
HE / SHE / IT – IS HE / SHE / IT – WAS
WE / YOU / THEY – ARE WE / YOU / THEY – WERE

afraid

I was very afraid last night because of the horror film.

happy

I am very happy now because of the comedy film.

Aşağıdaki resimlerde değişen durumlara dikkat edin, sondaki durumları siz ifade edin.
1.
My friends were at a restaurant yesterday evening, but they are at home today.
2.
She was in Paris last summer, but
………………………………………………….. (Turkey)
3.
Mr. Demir was ill last night, but
…………………………………………………….. (healthy)

4.
an hour ago now
I was at home an hour ago but
…………………………………….. (on the way home)
5.
Mrs. Watson was at the theatre yesterday
night but …………………………………………….. (shopping centre)

6.
last week this week
Last week I was sad but
……………………….. this week. (happy)

Answers:

2. she is in Turkey now. 3. tonight he is very healthy.
4. now I’m on the way home 5. she is at the shopping centre.
6. I am happy

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)