Paragraf Yapısı Konu Anlatımı

PARAGRAF YAPISI

ışık olarak verilen cümlelerden bir paragraf oluşturulurken giriş, gelişme ve sonuç cümlelerinin hangileri olabileceğini belirlemek gerekir.
Giriş Cümlesinin Bulunması Kendisinden önce herhangi bir cümleyle bağlantısı olmayan, yargılar belirten cümledir.

Giriş Cümlesinin Bulunması

Kendisinden önce herhangi bir cümleyle bağlantısı olmayan, genel yargılar belirten cümledir

Giriş cümlesi örnekleri

Roman, olmuş veya olması muhtemel yaşantıların anlatıldığı bir edebiyat türüdür.
Her insan kendine güzel bir kurmak ister. Giriş cümlesi olamayacak örnekler
O da sanatın bir incelik meselesi olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte edebiyatın birç alanında eser vermişti.
Gelişme Cümlesinin Bulunması Bu cümlelerle ilgili pek soru çıkmamaktadır. Ama gelişme cümlelerinin özelliklerini bilmekte yarar vardır.
Gelişme cümlelerinde bağlantı unsurları, tamlamalar, sıfatlar ve örnekler bolca bulunur. Yazar düşüncesine bu cümlelerle genişlik kazandırır. Sonuç Cümlesinin Bulunması
Kendinden önce gelen cümlelere bağlı olarak özetleme belirten cümle, sonuç cümlesidir.
Nihayetinde sizler de hayata bu açıdan bakabilirsiniz. Sonuçta bu kitap, insan ilişkilerinde uzmanlaşmak isteyenler için değerli bilgiler içeriyor.

Giriş cümlesi olamayacak örnekler

O da sanatın bir incelik meselesi olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte edebiyatın birçok alanında eser vermişti.

Gelişme Cümlesinin Bulunması

Bu cümlelerle ilgili pek soru çıkmamaktadır. Ama gelişme cümlelerinin özelliklerini bilmekte yarar vardır.
Gelişme cümlelerinde bağlantı unsurları, tamlamalar, sıfatlar ve örnekler bolca bulunur. Yazar düşüncesine bu cümlelerle
genişlik kazandırır.

Sonuç Cümlesinin Bulunması

Kendinden önce gelen cümlelere bağlı olarak özetleme belirten cümle, sonuç cümlesidir. Nihayetinde sizler de hayata bu açıdan bakabilirsiniz.
Sonuçta bu kitap, insan ilişkilerinde uzmanlaşmak isteyenler için değerli bilgiler içeriyor

Parça Tamamlama

Kimi paragraf sorularında boş bırakılan yerlerin en uygun cümle ya da sözle tamamlanması istenebilir. Boş bırakılan yer parçanın herhangi bir yerinde olabilir.
Böyle sorularda en önemli ipucu, boşluğun başlangıcı veya devamı olan sözlerde gizlidir. Yazma işinde insanın başarıya ulaşması için verilecek
reçetelerin, tek başına hiçbir yarar sağlamayacağını düşünen bir yazar şöyle diyor. “Yüzde doksan dokuz yetenek,
yüzde doksan dokuz disiplin, yüzde doksan dokuz çalışma…” Yaptığı ile hiçbir zaman yetinmemeli yazar.
Yaptığı ne kadar iyi olursa olsun gene de yapabileceğinden iyi değildir. Sanatçılar, çağdaşlarından ya da öncekilerden daha iyi olmakla yetinmemeli. Kısacası bütün sorun

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) özgün bir yapıt ortaya koyabilmekte.
B) başka sanatçıların yaptıklarını izleyebilmekte.
C) insanın kendisini yenileyip aşmasında.
D) daha önce ele aldığı konulara değinmemekte.
E) değişik türlere yönelmekte.

Parçanın sonuna getirilecek cümle, bir önceki cümleyle uyumlu olmalıdır. Bu uyumun C seçeneğindeki ifadeyle
sağlandığı görülmektedir.

Yanıt C

Örnek

Klasik öyküyü çok seviyordum. Bu biçimi özellikle ilk kitabım için bilinçli olarak seçtim. Bu tür kitapları ilk okuyuşumda
beğendiğim cümlelerin altını çizer, sonra onları bir deftere yazar ve tekrar tekrar okurdum; bundan da
çok zevk alırdım. Sonra bir gün Knut Hamsun'un Açlık adlı yapıtını okudum. Altı çizilecek tek bir satır bile bulamadı
m. Oysa kitabı çok beğenmiştim; beğenmek de ne kelime, çarpmıştı kitap beni. “Nerede bunun altı çizilecek
satırları?” diye düşündüm. Aynı şeyi, sevdiğim öteki yazarların yapıtlarında da gördüm. fiimdi niyetim, altı çizilecek
tek satırı bile olmayan bir kitap yazmak.

Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Demek ki ben, kimsenin başaramadığını başarmıştım.
B) Artık, okurken kitabın sonuna kadar dikkatimi canlı tutamıyordum.
C) Sanatta ulaşmak istediğim özgünlüğü yakaladığımı o zaman fark ettim.
D) Sonunda, özlü sözlerden çok, yalın anlatıma değer verilmesi gerektiğini anladım.
E) Söylenenlerin tersine, çağa ayak uyduramamıştım.

Boş bırakılan yere “özlü sözlerden çok yalın anlatma değer verilmesi gerektiğini anladım.” cümlesi getirilmelidir.

Yanıt D

Örnek

Gözlemlerden, yaşantılardan yola çıkıp çok başarılı olmuş sanatçılar vardır; ama aynı yöntemle yazmasına karşı
n başarılı olmamış, hiçbir iz bırakmamış sanatçılar da çoktur.
Örneğin Balzac, hiç evlenmemiş, babalık zevkini tatmamış; ama dünyanın en canlı babası Goriot Baba'yı yaratmıştır.
Öte yandan bütün yapıtlarını okuduğum Panait istrati, yaşantısından, gözlemlerinden yola çıktığı halde
çoktan eskimiştir. Bu örneklerden çıkarılacak sonuç,

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına
göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) edebiyatçının anlattıklarını yaşamış olmasının değil, okura yaşatmasının önemli olduğudur.
B) başarılı romanlar yazabilmenin ilk koşulu, yazarınanlattıklarına tanık olmasıdır.
C) her romanın konusuna özgü bir yazma yöntemi gerektirdiğidir.
D) romandaki başarının sanatçının kişilik yapısına bağlı olduğudur.
E) kimi romanlardaki başarsızlığın birçok nedene bağlanabileceğidir.

“Bu örneklerden çıkarılacak sonuç…” yargısı “ancak edebiyatçının anlattıklarını yaşamış olmasının değil, okura
yaşatmasının önemli olduğudur” cümlesiyle tamamlanabilir.

Yanıt A

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)