sabit reklam
Physıcal Appearance

1.

eyes

eyes

2.

hair
hair

3. Weight

weight
weight

4. Age

age
age

5. Height

height
height

1.
Alice
Her name is Alice. She is young.
She has got dark, straight, long hair and green eyes. She is thin and tall.
2.
John
His name is John. He is middle aged. He has got blonde, short,
curly hair and blue eyes. He is slim and short.

3.
Jennifer
Her name is Jennifer. She is old, in her eighties. She has got wavy, grey, short hair and green eyes. She is medium height and fat.

Activity Exercise

Do the same

Maria
1.

Her name is Maria …………………….
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
2.
Trevor
His name is Trevor. …………………….
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

3.
John_001
His name is John ……………………….
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Answers:

1. She has got black wavy hair and black eyes. She is young and beautiful.
2. He has got dark, way hais and brown eyes. He is young and slim.
3. He has got fair wavy hair and green eyes. He is middle aged.

note

blonde

Do the same
1. Alice is fat. She has got brown eyes.
…………………………………………………
2. Mohammed is slim. He has got dark
and straight hair.
…………………………………………………
3. Jennifer is young. She has got wavy
and long hair.
…………………………………………………
4. Mr. Brown is middle – aged. He has
got grey and curly hair.
…………………………………………………
5. My grandmother is old. She has got
green eyes.
…………………………………………………

Answers :

1. Alice is fat with brown eyes.
2. Mohammed is slim with dark and straight hair.
3. Jennifer is young with wavy and long hair.
4. Mr. Brown is middle aged with grey and curly hair.
5. My grandmother is old with green eyes.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)