sabit reklam
Sensible Precautions Exercise 4

go + V(ing)

İngilizce’de bir takım aktivitelerin yapılacağını anlatmak için ‘go’ fiilinden sonra ikinci fiile ‘–ing’ eklenir.
Ex:
1. A: What do you do in your spare time?
B: I go skiing in Uludağ.
2. A: What did your sister do last weekend?
B: She went dancing.

go_jogging

1.
ing
The girls …………… at the weekends.(ice–skate)

2. My brother ……………. golf in weekdays.(play)
3. The boys …………………. in the evenings in summer. (swim)
4.
son
My son ……………………… his kite in the field. (fly)
5. My uncle …………………. clothes in bazaars. (sell)
6. My friends …………… new movies every month. (watch)
7. Our children …….. their bikes every week. (ride)
8.
sunbathe
People …………………… at the seaside in summer. (sunbathe)
9.
shop
A woman …………….. all the time. (shop)
10.
volleyball
Lisa and Brian …………….. volleyball at the weekends (play)

Answers:

1. go ice–skating 2. goes playing 3. go swimming 4. goes flying 5. goes selling
6. go watching 7. go riding 8. go sunbathing 9. goes shopping 10. go playing

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)