sabit reklam
Should / Shouldn’t Exercise 1

Should / Shouldn’t Exercise 1

What’s the wrong here? Match with the sentences.
1.
wrong
A: What’s the wrong here?
B: ……………………………………….
2.
books
A: What’s the wrong here?
B: ……………………………………….
3.
drive_a_car
A: What’s the wrong here?
B: ……………………………………….

4.
sisko
A: What’s the wrong here?
B: ……………………………………….
5.
walk
A: What’s the wrong here?
B: ……………………………………….
6.
rain
A: What’s the wrong here?
B: ……………………………………….
7.
karne
A: What’s the wrong here?
B: ……………………………………….
8.
ice_cream
A: What’s the wrong here?
B:………………………………
9.
class
A: What’s the wrong here?
B: ……………………………………….

a. She shouldn’t eat too much.
b. He should take an umbrella.
c. She shouldn’t eat ice–cream.
d. She should listen to the teacher.
e. She should study hard.
f. He shouldn’t work too much.
g. She shouldn’t cross the road at the red light.
h. He shouldn’t drive fast.
ı. He shouldn’t smoke.

Answers:

1. j 2. g 3. i 4. a 5. h 6. b 7. f 8. c 9. d

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)