sabit reklam
Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri

  •  Milli gelirin yaklaşık % 10’u tarımdan sağlanır.
  •  Tarım sektöründe çalışanların payı diğer sektörlerden daha fazladır. (Sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişmesine paralel olarak giderek azalmaktadır.)
  •  Fabrikaların çoğunun hammaddesi tarımdan sağlanır. (Dokuma, gıda, içki, şeker vs…)
  •  Ülkemizin ihracatında önemli yer tutar. (Fındık, tütün,pamuk, üzüm….)
  •  En önemli iç ticaret kaynağıdır.

ÖRNEK: I. Tarım ürünlerinin çeşitli olması
II. Milli gelir içinde tarım ürünlerinin payının fazla olması
III. Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması
Yukarıdakilerden hangileri bir ülkenin ekonomisinde en büyük payın tarıma ait olduğunun kesin göstergesidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III
2005 ÖSS
ÇÖZÜM: Tarım ürünlerinin çeşitli olması iklimin çeşitli olması, tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması ise arazinin engebeli oluşuyla ilgilidir. Milli gelir içinde tarım ürünlerinin
payının fazla olması ülke ekonomisinin tarıma dayalı olduğunu gösterir.
Yanıt B

ÖRNEK: Zeytin, muz, incir, çay, kahve, kauçuk vb. yeryüzünün belli kesimlerinde yetişebilen bitki çeşitleridir. Bu bitkilerden bir çoğunun Türkiye’de yetişiyor olması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
A) Bol yağışlı bir ülke olmasına
B) Dağlık bir ülke olmasına
C) Tarım alanlarının genişliğine
D) Tarımın gelişmiş olmasına
E) İklimin çeşitliliğine
1985 ÖYS

ÇÖZÜM: Türkiye, özel konumunun uygunluğundan dolayı oldukça zengin iklim çeşitliliğine sahiptir. Bu da, ürün çeşitliliğini arttırır.
Yanıt E

ÖRNEK: Türkiye, genel olarak, tarım üretimi kendi kendine yetebilen ve bir ölçüde de bazı tarım ürünlerinde fazlası bulunan bir ülkedir.
Bu olguya dayanarak ileri sürülen “Tarım için ayrılan kaynaklardan bir kısmının sanayiye aktarılması gerekir.önerisine, Türkiye koşullarında aşağıdakilerden hangisi uygun bir itiraz olur?
A) Tarıma ayrılan kaynaklarla Türkiye’de yetişmeyen ürünler yetiştirilebilir.
B) Tarım ürünleri, sanayi ürünlerinden daha kârlıdır.
C) Nüfusun hızla artması, tarımdaki üretimi kısa sürede yetersiz kılabilir.
D) Tarıma ayrılan kaynaklarla, tarım alanları genişletilebilir.
E) Dış satımda sanayi ürünlerinin payı tarım ürünlerindekinden fazladır; kaynak aktarımı gerekmez.
1987 ÖSS
ÇÖZÜM: Nüfusun ihtiyaçları nedeniyle tarım alanlarının sanayiye aktarılması önerisi, gelecekte tarımsal üretimin ülke ihtiyaçlarını karşılayamaması gibi bir durum yaratacağından
bu cümle en uygun itiraz yoludur.
Yanıt C

NOT: Ülkemizde nüfusun hızla artması sonucunda temel besin maddelerine olan ihtiyaç artmıştır. Bu da tarımın önemini arttırmıştır.

 

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)