sabit reklam
Tourist Attractions Exercise 3

Tourist Attractions Exercise 3

good at: Bir şeyi yapmakta iyi olmak anlamına gelir.
My brother is good at making jokes.
bad at: Bir şeyi yapmakta kötü olmak anlamına gelir.
I’m bad at solving mathematical problems.
interested in: bir şeye karşı ilgili olmak anlamına gelir.
Leyla is interested in collecting stamps.
afraid of: bir şeyden korkmak anlamına gelir.
The little girl is afraid of sleeping in a dark room.
Bu yapılar kendilerinden sonra gelen bir isimle de kullanılabilir.

SUGGESTIONS

İngilizce’de öneri cümlesi kurmak için aşağıdaki yapılar kullanılır.

shall
note

1. Aydın has a stomachache.
2. lt’s very boring today.
3. I’m very sleepy.
4. I want to take my daughter to somewhere for the weekend. Any suggestions?
5. Everybody must bring something to the picnic.
6. I don’t understand anything.
7. The weather is very cold.

a) Why don’t you take her to Bolu?
b) Let’s not go out today.
c) Shall I bring some sandwiches?
d) Shall we go to the cinema?
e) Why doesn’t he see a doctor?
f) Shall I help you with your homework?
g) Let’s go to our beds.

Answers:

1. e 2. d 3. g 4. a 5. c 6. f 7.b

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)