sabit reklam
Turizm

  • İnsanların dinlenme, eğlenme, gezip görme, kültürel, sanatsal veya sportif etkinliğe katılma amacıyla yaptığı gezilere ve konaklamalara turizm denir.
  • Turizm olayına katılan kişiye turist, ülke sınırları içinde insanların bu faaliyete katılmasına iç turizm, bir ülkeden başka ülkelere yapılan turizm faaliyetine dış turizm denir.
  •  Türkiye iklim özellikleri, uzun kıyı şeridi, su kaynakları, ilginç yerşekilleri, kültürel ve dini değerleriyle turizm çekiciliği fazla olan bir ülkedir.

Turizm

Türkiye’nin Doğal Turizm Kaynakları

1. Deniz, kum, güneş, uzun süren yazlar
2. Kış sporları (kayak merkezleri – Uludağ, Erciyes, Palandöken)
3. Doğal güzellikler (Pamukkale travantenleri, Karain, Damlataş, Cennet – Cehennem mağaraları, Ürgüp – Pericaları)
4. Kaplıca ve içmeler
5. Orman, yayla ve göller

Türkiye’nin Tarihi Turizm Kaynakları

  • Binlerce yıllardır yerleşim alanı olan Anadolu’da kurulmuş olan, Hitit, İyon, Urartu, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devletlerine ait tarihi eserler yaygındır.

UYARI: Turizm son yıllarda çok gelişerek, başlı başına bir gelir kaynağı, bir endüstri kolu haline gelmiştir. Bu nedenle turizme “bacasız endüstri”de denilmektedir.

Türkiye turizm gelirlerinin coğrafi bölgelere dağılımı;
– % 48 Marmara Bölgesi
– % 25 Ege Bölgesi
– % 13 Akdeniz Bölgesi
– % 10 İç Anadolu Bölgesi
– % 4 Diğerleri

UYARI: Dünya turizminde İspanya, Fransa, ABD, İtalya, İngiltere, Almanya ve İsviçre gibi ülkeler önde gelir.

ÖRNEK: I. Koylarda çok sayıda balık çiftliğinin olması
II. Tarım alanlarının geniş olması
III. Zengin tarihi kaynaklara sahip olması
IV. Doğal güzelliklerin fazla olması
Yukarıdakilerden hangilerinin, Ege Bölgesi’nde turizmin gelişmesinde etkili olduğu söylenebilir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV
2007 ÖSS

ÇÖZÜM: Turizmin gelişmesinin tarım ve balık çiftlikleri ile ilgisi olamaz. Tarihi ve doğa güzellikleri turizmi teşvik eder.
Yanıt E

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)