Türkçe Ağzımızdaki Anne Sütü Gibi

Türkçe Ağzımızdaki Anne Sütü Gibi

Türkçe'ye verdiği önem ve titizlikle tanınan Samsun Valisi ‚ Türkçe'nin milli kültürün‚ tarihin ve kimliğin temeli olduğunu söyledi. Türkçe'nin bebeklerin ağızlarındaki anne sütü gibi önemli olduğuna dikkat çeken Vali Güzeloğlu‚ dilin yapısının korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Samsun Derneği Başkanı Ahmet Seven'in ziyaretinde Türkçe'nin önemine ilişkin düşüncelerini bildiren Hasan Basri Güzeloğlu‚ ”Türkçe milli kültürümüzün‚ tarihimizin ve kimliğimizin temelidir. Türkçe‚ dün kimliğimizin ve tarihimizin‚ dünden bugüne‚ bugünden yarınlara aktaran‚ geliştiren ve her yanıyla güçlendiren en kutsal öğesidir. Gerek ses yapısı‚ gerek kavram ve kelime zenginliği açısından ve Türk Tarihi ve Türk Kimliği ile süren ve gelişen geçmişi vardır. Bugün Dünya üzerinde Türkçe‚ ç büyük alanda yaklaşık 300 milyon insanın konuştuğu bir dildir.” dedi.

Karaman Valiliği döneminde dilin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 'Türkçe'nin Coğrafyaları Birleştiren Kimliği Toplantıları' başlattığını hatırlatan Güzeloğlu‚ ”Asya'dan Avrupa'ya‚ Kafkasya'dan Ortadoğu'ya kadar bu çok büyük coğrafyada‚ her ülkede‚ kardeş ülkelerimizde‚ topluluklarda Türkçe konuşan bir büyük zenginliğin‚ ailenin en güçlü üyesiyiz. Türkiye'nin öncülük ettiği‚ Türkçe'nin geliştirilmesine‚ hem konuşma‚ hem de yazı dilinde buluşmasına dönük çalışmalarımız var. Tüm bu çalışmaların amacı Türkçeyi yaşatmak‚ geleceğe taşımaktır. Tüm bu zenginliklerin genç kuşaklara aktarılması için de Türkçe'nin yapısının korunması ve geliştirilmesi lazım.” ifadelerini kullandı.

Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven ise 19 Mayıs ve Kavak ilçe belediye başkanlıklarının Türkçe tabelalarının yaygınlaştırılması amacıyla yabancı isimlere izin vermeme konusunda meclis ı aldıklarını bildirdi. Başkan Seven‚ Vali Güzeloğlu'na isminin yazılı olduğu el yazma bir tabak takdim etti.

Kaynak:

|» Türkçe Haberleri Sayfasına Dön! « |

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)