sabit reklam
Türkiye Nüfusunun Eğitim Durumu

Turkiye_Nufusunun_Egitim_Durumu
Turkiye_nufusunun_okuma_yazma_oranlari

  • Nüfusun eğitim düzeyi, ekonomik ve toplumsal yapı hakkında bilgi verir. Eğitim ve öğretime yapılan yatırımlar ülkenin gelişmesine önemli katkı sağlar.

ÖRNEK: I. Köyden kente göçün fazla olması
II. Okul çağındaki nüfusun fazla olması
III. Yaşlı nüfusun fazla olması
IV. Erkeklerde okuryazar oranının kadınlardan fazla olması
V. Nüfus artış hızının artmakta olması
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye nüfusunun bir özelliği değildir?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve V D) III ve IV E) III ve V
1998 ÖYS
ÇÖZÜM: Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde çocuk nüfus çok, yaşlı nüfuz azdır. Son yıllarda nüfus artış hızı ‰20’lerden ‰18’lere gerileyerek artış yavaşlamıştır.
Yanıt E

ÖRNEK: 1990 sayımına göre Türkiye’de kent nüfusu kır nüfusundan fazladır. Bu farklılık en belirgin olarak Marmara Bölgesinde görülür.
Bu durum Marmara Bölgesinin öncelikle hangi özelliğine bağlanabilir?
A) Endüstrinin gelişmiş olmasına
B) Boğazların bulunmasına
C) Tarım alanlarının dar olmasına
D) Geçiş iklimine sahip olmasına
E) Ekonomik değeri yüksek ürün çeşidinin az olmasına
1993 ÖSS

ÇÖZÜM: Marmara bölgesinde endüstri gelişmiş olduğu için, en çok bu bölgeye iç göçler olmuş bunun sonucunda da kentli nüfus miktarı kır nüfus miktarından fazla olmuştur.
Yanıt A

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)