sabit reklam
Türkiye’nin Yeraltı Suları ve Kaynakları

Türkiye’nin Yeraltı Suları ve Kaynakları

  • Türkiye, arazinin jeolojik yapısına ve yeryüzü şekillerine bağlı olarak oluşmuş yeraltı suları ve kaynakları bakımından zengindir.
  • Yamaç Kaynakları: Başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere dağlık alanlarda yaygındır.

yer_alti_kaynaklari

  • Fay Kaynakları: Tektonik hareketlerin yaygın olduğu kırık hatları boyunca başta Güney Marmara ve Ege Bölgesi olmak üzere görülürler.

enerji

  • Jeotermal Enerji: Önemli bir jeotermal kuşak üzerinde yeralan Türkiye’de sıcaklıkları 20–110°C debileri 2–500 m3/sn arasında değişen 1000’in üzerinde kaynak bulunmaktadır.
  • Türkiye’de jeotermal enerji özellikle ısınma ve sağlık alanlarında kullanılmaktadır. Denizli – Sarayköy ve Aydın – Germencik’te elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. Bazı yörelerde seraların ısıtılmasında jeotermal enerjiden yararlanılmaktadır.

jeotermal_enerji

ÖRNEK: Bolu, Bursa, Kütahya, Denizli yörelerinde kaplıca ve şifalı suların bulunması bu yörelerin hangi bakımdan benzer olduğuna kanıt gösterilebilir?
A) Yağış düzeni B) Engebelilik C) Yer yapısı D) Maden yatakları E) Toprak türü
1990 ÖYS

ÇÖZÜM: Kaplıca ve şifalı suların içerisinde erimiş halde çeşitli mineraller bulunur. Söz konusu olan yörelerde kaplıca ve şifalı suların bulunması, bu yörelerin yer yapılarının benzer
olduğunu kanıtlar.
Yanıt C

kaplicalar_haritasi

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)