Türkoloji Makaleleri – (Eski Türk Edebiyatı) / 3

…Türkoloji Makaleleri…
(Eski Türk Edebiyatı)


Hoca Dehhani’nin Kasidesine Tematik Bir Bakış
(Prof. Dr. İ. Çetin Derdiyok)

Adana İl Halk Kütüphanesi’nde Bulunan Bir Hikayei İbrahim Edhem Nüshası
(Prof. Dr. İ. Çetin Derdiyok)

Sadi’nin Bostan’ı ve Ezop Masalları’nda Ortak Temalar
(Prof. Dr. İ. Çetin Derdiyok)


Ahmedi Dâî’nin Farsça Ögretmek Amacıyla Yazdıgı Bir Eser: Müfredât
(Yard. Doç. Dr. Abdülbaki Çetin)

On Dördüncü Yüzyıla Ait Anonim Hadis Kitabı Olarak Bilinen Türkçe Eser Üzerine
(Yard. Doç. Dr. Abdülbaki Çetin)

Divan Şiirindeki ‘Sevgili Tipini Alaya Alan Bir Roman yahut Hüseyin Cahit’in Nadide’si
(Selçuk Çıkla)

Mevlana’nın Fikirlerinin Türklerin Dinî Hayatına Etkileri

(Yard. Doç. Dr. Celalettin Çelik)

Divan Şiiri
(Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu)

Ölümün Unutulan Adı: Veba
(Doç. Dr. Ömür Ceylan)

Gaybi’nin Bir Deveran Gazeli ve Şerhi
(Doç. Dr. Ömür Ceylan)

Divanlar ÜstüneEleştiriler
(Doç. Dr. Ömür Ceylan)

Klasik Türk Şiiri’nde Turna’ya Dair
(Doç. Dr. Ömür Ceylan)

Taşranın Altın Çiçeği Safran
(Doç. Dr. Ömür Ceylan)

Abdülbâkî Ârif Efendi’nin Mi’râciyyesi
(Prof. Dr. Hüseyin Ayan)

Celîlî’nin HecrNâme’si
(Prof. Dr. Hüseyin Ayan)

Onsekiz Beyte İki Türlü Bakış
(Prof. Dr. Hüseyin Ayan)

Celîlî’nin MehekNâmesi
(Prof. Dr. Hüseyin Ayan)

HâmidîZâde Celîlî’nin Leylâ vü Mecnûn’u
(Prof. Dr. Hüseyin Ayan)

Bekir Çobanzâde
(Prof. Dr. Hüseyin Ayan)

Fuzûlî’nin Hüsn ü Aşk (Sıhhat u Maraz) ‘ı
(Prof. Dr. Hüseyin Ayan)

Bir Şiir Mecmuâsında Ahmed Yesevî
(Prof. Dr. Hüseyin Ayan)

Antepli Arzî Mehmet Efendi
(Prof. Dr. Gönül Ayan)

Lâmi’î Çelebi’nin Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri
(Prof. Dr. Gönül Ayan)

Lâmi’i Çelebi’nin Vâmık u Azra’sı
(Prof. Dr. Gönül Ayan)

Mesnevi ve Kısa Hikayecilik
(Prof. Dr. Gönül Ayan)

Vamık ile Azra
(Prof. Dr. Gönül Ayan)

Esrâr Dede Tezkiresi’nde Mevlânâ Sevgisi
(Prof. Dr. Gönül Ayan)| » Sonraki Sayfa » |

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)