Türksoy Daimi Konseyi

ürksoy Daimi Konseyi
(19. Dönem Toplantısı Sonuç Bildirisi)

1- Türk Dili Konuş Ülkeler Kültür Bakanları 19. Dönem Daimi Konsey Toplantısı 05-06,Şubat 2003 tarihlerinde Azerbaycan Cumhuriyetinin başkenti Bakü'de yapılmıştır.

 

2- Daimi Konsey, TÜRKSOY'a her zaman önem atfeden ve Türk Dili Konuşan ülkeler, Kültür Bakanları 19. Dönem Toplantısına himayelerini esirgemeyen, Bakü buluşmasının başarılı bir şekilde geçmesi için uygun toplantı koşullarını sağlayan Azerbaycan Cumhurbaşı Sayın Haydar ALİYEV'e ,şükranlarını sunmuştur.

 

3- Daimi Konsey, TÜRKSOY'un 2002 yılı uluslar arası programlarının gerçekleştirilmesinde. Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının katkılarını vurgulayarak, 19. Dönem Bakü Toplantısı ve TÜRKSOY Resim Sergisi'nin başarıyla düzenlenmesinden dolayı, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığına teşekkürlerini ifade etmiştir.

4- Daimi Konsey, TÜRKSOY'un 2002 Yılı Faaliyet Programında yer alan dönem çalışma Raporu ile Mali Rapor' u görüşerek oy birliği ile onaylamıştır.

 

5- Daimi Konsey, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyetinin önerisiyle Altay Cumhuriyeti ve Saha (Yakut) Cumhuriyetinin gözlemci statüsü ile TÜRKSOY'a üye olmasanı oy birliği ile kabul etmiştir.

 

6- Daimi Konsey, somut olmayan kültürel mirasın korunmasına dair UNESCO Sözleşme Projesini görüşerek, desteklenmesini uygun bulmuştur.

 

7- Daimi Konsey, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının önerisi üzerine TÜRKSOY nezdinde Türk Dünyası mimari abidelerinin korunması ve restorasyonu merkezinin teşkil edilmesini görüşmüş ve oluşturulacak bu merkezinin çalışma ilkelerinin hazırlanarak, 20.dönem Daimi Konsey Toplantısına sunulması için TÜRKSOY genel müdürlüğünü görevlendirmiştir.

8- Daimi Konsey, 2003 yılı Uluslar Arası TÜRKSOY Ödülü duyuru metnini onaylamıştır.

 

9- Daimi Konsey 1000 ABD$ tutarındaki TÜRKSOY Resim Ödülü'nün 5. Ressamlar buluşmasına katılan Hakas Cumhuriyetinden ressam Aleksey ULTURGAŞEV'e verilmesini kararlaştırmıştır.

 

10- Daimi Konsey, TÜKSOY'un 2003 Yılı Faaliyet Programını görüşerek, onaylamıştır

 

11- Daimi Konsey 20. Dönem Toplantısı'nın 2003 yılı Temmuz
ayında Hakas Cumhuriyetinin başkenti Abakan'da yapılmasına ve 20.Dönem Koordinatörlüğünün Hakas Cumhuriyeti Kültür Bakanı Sayın Natalya DYAÇENKO tarafından üstlenilmesini kararlaştırmıştır.
Bakü, 06 Ocak 2003

|» “Nevruz Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Nevruz, Nevruz Nedir, Nevruz Bayramı, Nevruz Kutlamaları, 21 Mart Nevruz

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)