Türksoy Daimi Konseyi

Türksoy Konseyi
(19. Dönem Toplantısı Sonuç Bildirisi)

1- Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları 19. Dönem Konsey Toplantısı 05-06,Şubat 2003 tarihlerinde Azerbaycan Cumhuriyetinin başkenti Bakü’de yapılmıştır.

 

2- Konsey, TÜRKSOY’a her zaman önem atfeden ve Türk Dili Konuşan ülkeler, Kültür Bakanları 19. Dönem Toplantısına himayelerini esirgemeyen, Bakü buluşmasının başarılı bir şekilde geçmesi için uygun toplantı koşullarını sağlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Haydar ALİYEV’e ,şükranlarını sunmuştur.

 

3- Konsey, TÜRKSOY’un 2002 yılı uluslar arası programlarının gerçekleştirilmesinde. Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının katkılarını vurgulayarak, 19. Dönem Bakü Toplantısı ve TÜRKSOY Resim Sergisi’nin başarıyla düzenlenmesinden dolayı, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığına teşekkürlerini ifade etmiştir.

4- Konsey, TÜRKSOY’un 2002 Yılı Faaliyet Programında yer alan dönem çalışma Raporu ile Mali Rapor’ u görüşerek oy birliği ile onaylamıştır.

 

5- Konsey, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyetinin önerisiyle Altay Cumhuriyeti ve Saha (Yakut) Cumhuriyetinin gözlemci statüsü ile TÜRKSOY’a üye olmasanı oy birliği ile kabul etmiştir.

 

6- Konsey, somut olmayan kültürel mirasın korunmasına dair UNESCO Sözleşme Projesini görüşerek, desteklenmesini uygun bulmuştur.

 

7- Konsey, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığının önerisi üzerine TÜRKSOY nezdinde Türk Dünyası mimari abidelerinin korunması ve restorasyonu merkezinin teşkil edilmesini görüşmüş ve oluşturulacak bu merkezinin çalışma ilkelerinin hazırlanarak, 20.dönem Konsey Toplantısına sunulması için TÜRKSOY genel müdürlüğünü görevlendirmiştir.

8- Konsey, 2003 yılı Uluslar Arası TÜRKSOY Ödülü duyuru metnini onaylamıştır.

 

9- Daimi Konsey 1000 ABD$ tutarındaki TÜRKSOY Resim Ödülü’nün 5. Ressamlar buluşmasına katılan Hakas Cumhuriyetinden ressam Aleksey ULTURGAŞEV’e verilmesini kararlaştırmıştır.

 

10- Daimi Konsey, TÜKSOY’un 2003 Yılı Faaliyet Programını görüşerek, onaylamıştır

 

11- Daimi Konsey 20. Dönem Toplantısı’nın 2003 yılı Temmuz
ayında Hakas Cumhuriyetinin başkenti Abakan’da yapılmasına ve 20.Dönem Koordinatörlüğünün Hakas Cumhuriyeti Kültür Bakanı Sayın Natalya DYAÇENKO tarafından üstlenilmesini kararlaştırmıştır.
Bakü, 06 Ocak 2003

|» “Nevruz Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Nevruz, Nevruz Nedir, Nevruz Bayramı, Nevruz Kutlamaları, 21 Mart Nevruz

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)