sabit reklam
Yerleşme Şekilleri

 

Yerlesme_sekilleri

 

1.

  • Temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğu yerleşmelerdir.

a. : Tek ev ile köy arasında geçiş tipidir.

b. Köy yerleşmesi: Nüfusu 2000’den azdır. Okul, otlak, orman gibi ortak malları bulunur.
c. Kasabalar (Belde): Köy ile kent arasında geçiş özelliği gösterir. Ekonomik etkinlikler yönüyle köye benzer.

  • Fakat köylerden farklı olarak bazı meslekler (demircilik,marangozluk, fırıncılık gibi) gelişmiştir. Kasabalar aynı zamanda çevre köylerin pazarı durumundadır. Nüfusu 2000 ile 10.000 arasındadır.
  • Kır yerleşmelerinde kurulduğu yerin coğrafi özelliklerine bağlı olarak farklı dokular görülür.

a. Toplu kır yerleşmesi: Arazinin düzlük ve su kaynaklarının sınırlı olduğu yerlerde görülür.

Toplu_kir_yerlesmesi

b. Dağınık kır yerleşmesi: Suyun bol arazinin dağlık olduğu engebeli alanlarda kurulmuştur.
Daginik_kir_yerlesmesi

Konut Tipleri ve Yapı Malzemeleri

  • Yerleşmeleri oluşturan en küçük birim konuttur. Konutlar toplumların sosyal ve ekonomik özellikleri hakkında bilgi verir.
  • Genellikle kır yerleşmelerinde konutlar yakın çevreden sağlanan doğal malzemeden yapılırken, kentlerde ekonomik düzeyin konut tipini etkilediği görülür.

İklim Özellikleri

  • Yağışın bol olduğu yerlerdeki evlerin çatıları daha dik olurken, kurak ve yarıkurak bölgelerde ise düz çatılar yaygındır.

Jelojik Yapı

  • Volkanik bölgelerde taş yapılar yaygın iken, Deprem bölgelerinde konutlar hafif ve esnek malzemelerle yapılır.

Bitki Örtüsü

Ormanın bol olduğu alanlarda ahşap (ağaç) yaygın olarak kullanılırken, yağışların yetersiz olduğu kurak bölgelerde kerpiç (toprak) yaygın olarak kullanılır.

Konutların Sınıflandırılması

Doğal barınaklar: Mağaralar, ağaç kovukları
Konutlarin_Siniflandirilmasi_001
ahsap_evler
tas_konutlar
betonarme_konutlar

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)