Yunanistan’da Türkçe yayın yapan radyolar endişeli…
Yunanistan'da ürkçe yayın yapan radyolar endişeli…
(31.07.2007)

Yunanistan'da‚ özel radyoların faaliyetlerine düzenleme getiren lisans yasası‚ Batı Trakya'da Türkçe yayın yapan radyolarda endişeye neden oldu.

Radyo sahipleri‚ yasanın özellikle istihdam konusu ve programların Yunanca ağırlıklı olmasıyla ilgili maddelerinin Gümülcine ve İskeçe'de Türkçe yayın yapan radyoların çalışmalarında‚ bugünkü koşullarda aşılması mümkün olmayan sıkıntılar yaratmasının söz konusu olduğunu belirttiler.

Radyo sahipleri‚ her şeye rağmen önce uygulamanın nasıl olacağının görülmesi gerektiğini kaydettiler.

Gümülcine'de yayın yapan Radyo City'nin sahibi Halit Halilibrahim‚ Batı Trakya'da yayın yapan azınlık radyolarının ana dili Türkçe olan belirli bir kitleye hitap ettiklerini ve Türkçeden başka bir dil kullanmak zorunda bırakılmaları durumunda yayın yapmanın hiçbir anlamı kalmayacağını söyledi.

Joy FM'in sahibi Cengiz Bodur da‚ kendi kısıtlı olanaklarıyla yayın yapan azınlık radyolarının yeni yasaya uymalarının mümkün olmadığını‚ yasanın uygulanması durumunda yayınlarına son verme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklarını belirtti.

İskeçe bölgesinde Türkçe yayın yapan Teleradyo FM'in sahibi Ramadan Ömer Recepoğlu ise 100 bin avronun üzerinde yatırımı bulunan radyosunun bugüne dek Türkçe yayın yapmak için istenen tüm izinleri aldığını ve radyo elemanlarının da yasal statüyle çalıştığını‚ yeni yasanın kendilerini etkilemesini beklemediğini ifade etti.

İktidar Partisi Yeni 'nin {YDP} Rodop milletvekili İlhan Ahmet de‚ AA muhabirine‚ “söz konusu yasanın sadece azınlık radyolarını hedef almadığını‚ bu yasayla Yunanistan genelinde yayın yapan 20 binin üzerindeki özel radyonun çalışmalarının yasal bir çerçeveye oturtulmasının amaçlandığını” belirtti.

Yeni lisans yasasında radyolarda kullanılan resmi dilin Yunanca olması öngörülmekle birlikte‚ Türkçe ve diğer dillerin kullanılmasının yasaklanmadığını ifade eden Ahmet‚ “Yeni lisans yasası daha çok her gün ülkenin bir köşesinde yeni kurulan ve keyfi yayın yapan radyoları belirli bir düzene koyarak‚ gerçek anlamda radyoculuk yapanları korumayıamaçlamaktadır.

Ayrıca‚ yasada yer alan her maddenin uygulanmaya konulabilmesi için‚ ilgili bakanlıkların bu konudaki kararları gerekmektedir.

Yasanın finansmanla ilgili‚ örneğin‚ istihdam ve yatırımlarla ilgili bölümlerinin uygulanmasına da belirli bir yumuşama getirileceğine inanıyorum” dedi.

Yunanistan Parlamentosunun 19 Temmuzda onayladığı 3592/19.07.2007 sayılı yeni lisans yasasında‚ özel radyoların programlarının Yunanca ağırlıklı olması‚ radyo istasyonlarının en az 60 bin avro tutarında yatırım yapmış olmaları‚ 24 saat yayın yapmaları ve en az 5 kişiyi istihdam etmeleri gerektiği gibi maddeler yer alıyor.

Bu arada‚ Uluslararası Basın Enstitüsü {IPI} ve Güneydoğu Avrupa Medya Örgütünün {SEEMO} Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ve Parlamento Başkanı Anna Psaruda-Benaki'ye yasa henüz parlamentoda görüşülürken gönderdikleri mektupla yeni düzenlemeyi eleştirdikleri kaydedildi.

IPI'nin‚ yeni yasanın azınlık yayın kuruluşlarını ve azınlık üyelerinin haber alma olanaklarını olumsuz etkileyeceğine dikkati çektiği ve Yunanistan'ın azınlık haklarına ilişkin uluslararası yükümlülüklerini hatırlattığı belirtildi.

 

Kaynak: Haber 3

 

|» Türkçe Haberleri Sayfasına Dön! « |

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)