sabit reklam
Zamanı Ölçme Konu Anlatımı

Zamanı ölçerken kullandığımız birimler arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir.
1 dakika: 60 saniye
1 saat: 60 dakika
1 gün: 24 saat
1 hafta: 7 gün
1 yıl: 365 gün 6 saat
1 yüzyıl: 100 yıl
Milenyum: 1000 yıl

0 yılı başlang›ç (Milat) kabul edilerek tarih sıralamas› yapılır. 0 yılından önceki tarihler için Milattan Önce (MÖ) sonraki tarihler için Milattan Sonra (MS) kullanılır.

Verilen bir tarihin kaçıncı yüzyıla ait olduğu hesaplanırken tarihin son iki rakamı atılıp kalan sayıya bir eklenerek bulunur. Yüzyıl kısa yy ile gösterilir.

ÖRNEK SORU
İpek’in akşam izlediği film 2 saat 35 dakika sürmüştür.
Buna göre, filmin süresi kaç saniyedir?
A) 5600 B)7800 C)8500 D)9300
ÇÖZÜM
2 saat 2 x 60 = 120 dakikadır.
Film 120 + 35 = 155 dakika sürmüştür.
1 dakika = 60 saniye olduğundan Filmin süresi 155 x 60 = 9300 saniyedir. (Yanıt D)


Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)