8. Zincir Kuralı

y = y(x) , x = x(u) olmak üzere,

y = y(x) , x = x(u), u = u(t) olmak üzere,

x = 3u – 2
olduğuna göre, x = 1 için ifadesinin değeri kaçtır?
A)2 B)3 C)4 D)6 E)8

olduğuna göre, v = 1 için ifadesinin değeri kaçtır?
A) 96 B) 106 C) 112 D) 128 E) 144

bahar yayınevi uyarı