Matematik 2 (LYS)

19. P(x) Polinomunun (x – a)n İle Tam Bölümü

19. P(x) Polinomunun (x – a)n İle Tam Bölümü

19. P(x) Polinomunun (x – a) İle Tam Bölümü polinomu polinomuna tam bölünüyor ise (a) = 0 olmalıdır. polinomu polinomuna tam bölündüğüne göre, a . b çarpımı kaçtır? polinomu polinomuna tam bölündüğüne göre, a + b + c toplamı kaçtır? A)2 B)4 C)6 D)8 E)16 polinomunun üç katlı bir kökü x = – 1 olduğuna […]

Bazı Özel Fonksiyonların Yüksek Mertebeden Türevleri

Bazı Özel Fonksiyonların Yüksek Mertebeden Türevleri

olduğuna göre, ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 11! B) 11 . 9! C) 10! D) 9! E) 11 . 6! olduğuna göre, ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? f(x) = sin6x olduğuna göre, ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? f(x) = cos(3x + 1) olduğuna göre, ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? y = lnx olduğuna göre, ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? […]

18. Yüksek Mertebeden Türevler

18. Yüksek Mertebeden Türevler

y = f(x) fonksiyonun

17. Parametrik Fonksiyonların Türevleri

17. Parametrik Fonksiyonların Türevleri

y = h(u) ve x = g(u) parametrik denklemleri ile verilen y = f(x) fonksiyonunun 1. türevi y = h(u) ve x = g(u) parametrik denklemleri ile verilen y =f(x) fonksiyonunun 2. türevi olduğuna göre, ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? y = 1 + sint x = t – cost olduğuna göre, ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? […]

16. Kapalı Fonksiyonların Türevi

16. Kapalı Fonksiyonların Türevi

F(x, y) = 0 biçimindeki fonksiyona kapalı fonksiyon denir. Kapalı fonksiyonun türevi alınırken F(x, y) = 0 kapalı fonksiyonunda her iki tarafın x e göre türevi alınır. Bulunan ifadede yalnız bırakılır. F(x, y) = 0 kapalı fonksiyonunda eşitliği kullanılarak daha pratik yoldan türev alınır. (x, y) : F kapalı fonksiyonunda y sabit kabul edilip x […]

15. Logaritma Yardımıyla Türev Alma

15. Logaritma Yardımıyla Türev Alma

şeklinde verilen fonksiyonun türevini almak için aşağıdaki yolu izleriz. Daha sonra her iki tarafın türevi alınır. olduğuna göre, ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır?

14. Üstel Fonksiyonun Türevi

14. Üstel Fonksiyonun Türevi

olduğuna göre, ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır?

13. Logaritma Fonksiyonunun Türevi

13. Logaritma Fonksiyonunun Türevi

olduğuna göre, ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

12. Ters Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri

12. Ters Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri

f(x) = 2sin(arctanx) olduğuna göre, f'(1) ifadesinin değeri kaçtır?

11. Trigonometrik fonksiyonların Türevi

11. Trigonometrik fonksiyonların Türevi

( sinx + cosx ) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) – 1 B)sinx C)cosx D) cosx – sinx E) cosx + sinx (sinx + cosx) = cosx – sinx olur. Yanıt D f(x) = sin3x – tan2x olduğuna göre, f'(x) fonksiyonunun eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

iii) Tam Değer Fonksiyonunun Türevi

iii) Tam Değer Fonksiyonunun Türevi

2x – 4 fonksiyonu doğrusal fonksiyon olduğundan x = 3 noktasında f fonksiyonunun türevi yoktur. Yanıt A olduğuna göre, f fonksiyonunun türevsiz olduğu noktaların apsisleri toplamı kaçtır? A) 14 B) 15 C) 18 D) 20 E) 21 ifadesi x = 2, x = 5, x = 8 noktaları için tamsayı olduğundan bu noktalarda f fonksiyonunun […]

ii) İşaret (Signum) Fonksiyonunun Türevi

ii) İşaret (Signum) Fonksiyonunun Türevi

f(x) = sgn (g(x)) fonksiyonunun süreksiz olduğu noktalarda türev yoktur. f(x) = sgn (x – 6) olduğuna göre, fonksiyonun x = 6 noktasında varsa türevini bulunuz. olduğundan f fonksiyonu x = 6 noktasında sürekli değildir. Bu yüzden x = 6 noktasında türevi yoktur. f(x) = (x – 1).sgn(x – 1) olduğuna göre, fonksiyonun x = […]

10. i) Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi

10. i) Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi

g(x) = 0 denkleminin bir kökü x = a ise x = a noktası için sağdan ve soldan türevlerine bakılır.

9. Ters Fonksiyonun Türevi

9. Ters Fonksiyonun Türevi

olmak üzere, ye bire bir ve örten f(x) = y bir fonksiyon olsun.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)