11. Trigonometrik fonksiyonların Türevi

( sinx + cosx )

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) – 1 B)sinx C)cosx D) cosx – sinx E) cosx + sinx

(sinx + cosx) = cosx – sinx olur.
Yanıt D

f(x) = sin3x – tan2x
olduğuna göre, f'(x) fonksiyonunun eşiti aşağıdakilerden hangisidir?


bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)