Eşkenar dörtgen

Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olan özel paralelkenara denir.

Özellik
Köşegenleri; açıortaydır, dik olarak kesişirler, birbirlerini ortalarlar.

Özellik
Köşegen uzunlukları ile kenar uzunlukları arasında pisagor bağıntısı yardımı ile;

Yukarıda verilenlere göre, x kaç cm dir?
A) 6 B)8 C)9 D)10 E) 12
1996 ÖSS

bahar yayınevi uyarı