Fonksiyonların En Geniş Tanım Kümesi

Polinom fonksiyonu için, tanımlı olduğundan tanım kümesi R dir.

biçimindeki kesirli fonksiyonlar paydayı sıfır yapan x değerleri dışındaki bütün reel sayılarda tanımlıdır.

biçimindeki g(x) fonksiyonunun tanım kümesidir.

bahar yayınevi uyarı