II. Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri

denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) {(–3, 9)} B) {(–2, 4)} C) {(– 2, 9)} D) {(1, 2)} E) {(1, 3)}

denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangidir?
A) {(2, –4)} B) {(1, –3)} C) {(–3, 1)} D) {(0, 1)} E) {(–4, 2)}bahar yayınevi uyarı