İslamiyet’in Kabulünden Sonraki Türk Destanları

’in Kabulünden Sonraki

1. Karahanlı Dönemi | Satuk Buğra Han Destanı

2. Kazak – Kırgız Kültür Dâiresi | Manas Destanı

3. Türk-Moğol Kültür Dâiresi | Cengiz-name Destanı

4. Tatar – Kırım | Timur ve Edige Destanları

5. Selçuklu – Beylikler ve Osmanlı Dönemleri Destanları

a. Seyid Battal Gazi Destanı

b. Danişmend Gazi Destanı

c. Köroğlu Destanı

|» Türk Destanları Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…