Kesişen İki Doğru Arasındaki Açı

Dar açıların tanjantı pozitif, geniş açıların tanjantı negatiftir.

d : y = 2x – 2 doğrusunu, A = (2,2) noktasını merkez olarak pozitif yönde 45° döndürdüğümüzde, elde edeceğimiz yeni doğrunun denklemini bulunuz.

bahar yayınevi uyarı