Ana Sayfa » Edebiyat » Türk Soyu » Türk Tarihi ve Kültürü » Türk Soyu
45


Türklerin kökeni konusunda değişik görüşler ileri sürülmüştür. Gerek Çin yıllıklarında, gerekse Batı kaynaklarında Türkler genellikle “Moğol” tipinde betimlenmişlerdir. Çünkü Türkler uzun yıllar boyunca Moğollar ile etkileşim hâlinde bulunmuş ve büyük Moğol kitleleri Türklerin egemenliğine girmiştir. Ancak son yarım yüzyıl içerisinde yapılan antropolojik araştırmalar, Türkler ile Moğollar arasında bir miktar karışmayı kabul etmekle birlikte, Türklerin asıl olarak “beyaz ırka” mensup olduklarını ortaya koymuştur.

Türkler, yeryüzünde mevcut üç büyük ırk grubundan (europid, ve negrid) “Europoid” adı verilen grubun kolundandırlar. kafatası yapısına sahip olan Türkler, her ne kadar “Dolikosefal Mongoloid” ırkındanmış gibi gösterilseler de, Türkleri diğer bütün ırklardan ayıran belirgin özellikler bulunmaktadır.

Türk soyunun (tipinin) baskın özellikleri; “beyaz renk, düz burun, yuvarlak yüz yapısı, hafif dalgalı saç, orta gürlükte sakal ve bıyık…”tır. Ayrıca “orta boy, boya nispeten kısa kol ve bacaklar, orta büyüklükte burun, ufak çene, parlak ve koyu renkli göz, çok hafifçe çıkık elmacık kemikleri…” gibi özellikler de sıralanabilir. Elbette bu özellikler birer “genelleme”dir ve Türk soylu herkesin bu özelliklere sahip olması gerekmemektedir. Fakat iklim ve coğrafya etkisi de düşünüldüğünde, bugün bile bu genellemeler, çoğu kez doğrulanmaktadır. Her ne kadar farklı coğrafyalarda yaşayıp, farklı tipler oluştursalar da, dünya üzerindeki Türklerin çoğu bu genellemelerin çoğuna uymaktadırlar.

Bu bölümden tam yararlanmak için aşağıdaki sayfalar size yardımcı olabilir:

» Türk Adının Anlamı » Türklerin Ana Yurdu
» Türk Irkı = Türk Milleti / ATSIZ » Türkler Hangi Irktandır? / ATSIZ

Yunan, Çin, İslam ve Hristiyan kaynakları, Türkler arasında sarı ve Mongoloid ırktan, Aryani ve Hindi tiplerine kadar değişen sima farklılıklarının olduğunu belirlemişlerdir. Nitekim eski Çin kaynakları Kırgızları, kumral saçlı, mavi gözlü ve uzun boylu olarak tanımlarken; İslam ve Bizans kaynakları Kıpçakları sarışın, beyaz tenli ve uzun boylu olarak tanımlamıştır. Bu da, Türkler arasında da farklı yüz ve beden yapılarına ait boyların olduğunu göstermektedir.

Türk soyu, tarihin erken çağlarında Orta Asya’da ortaya çıkarak, doğuda Kadırgan dağlarından, batıda Orta Tuna havzasına; güneyde Hindistan, İran ve Mısır’dan, kuzeyde Lena Irmağı’nın mansabına ve Volga ırmağı’na katılan Kama Irmağı havzasına kadar uzanan geniş bölgeye yayılmıştır. Bugün bu bölgenin asli ve hakim unsurudur.

Türklüğün Türk Ata ile başladığını, bu ulu zatın Tanrı’nın elçilerinden olabileceğini, Türk adının bu Türk Ata’nın adından kaynaklandığını, bu kutsal atanın getirdiği Tanrı buyruğu ile Türklüğü yaymış olabileceğini ve bu buyruğun büyük olasılıkla Türk töresi olduğunu savunan bir görüş de vardır. Ulu Önder Atatürk de TBMM’de yaptığı bir konuşmada, bütün dünya Türk adını benimsemiş yüz milyondan fazla kişinin yaşadığını belirtip, bu adın ’un Türk adındaki oğlundan gelmiş olabileceğine dikkat çekmektedir. Tevrat kaynaklı bir rivayete göre, Türkler ve Türk adı, Hz. Nuh’un üç oğlundan biri olan Yafes’in oğlu Türk’ten gelmektedir. İran kaynaklarından Avesta’daki bir rivayete göre de Türk adı, dünyayı oğulları arasında paylaştıran Feridun’un Türk ve Çin ülkelerini bağışladığı oğlu “Tur” veya ın adından gelmektedir.

Divan-ü Lügati’t Türk’te Kaşgarlı Mahmud, Tanrı‘ nın devlet güneşini Türk burçlarında doğurduğunu ve onların milkleri üzerinde göklerin bütün teğrelerini döndürmüş olduğunu gördüm. Tanrı onlara Türk adını verdi ve onları yeryüzüne ilbay kıldı. Zamanımızın hakanlarını onlardan çıkardı; dünya milletlerinin idare yularını onların ellerine verdi; onları herkese üstün eyledi; kendilerini hak üzere kuvvetlendirdi. Onlarla birlikte çatışanı, onlardan yana olanı aziz kıldı ve Türkler yüzünden onları her dilediklerine eriştirdi; bu kimseleri kötülüklerin ayak takımının şerrinden korudu…” demektedir.İle Yorum Yap!
45 Yorum Var.

Sayfalar: [5] 4 3 2 1 »

Atakan | 15 Mart 2012 - 13:45 | Bağlantı

Arkadaşlar bana Hun Tarihi ile veya güzel bir Tarih kitabı önerecek var mı lütfen ?

MUSTAFA OĞUZ | 3 Mayıs 2011 - 21:50 | Bağlantı

Selam ben soyumu araştırmak istiyorum ama nasıl araştıracağımı bilmiyorum yardım alabilirmiyim.

altar taş | 25 Mart 2011 - 16:35 | Bağlantı

Merhaba saçma olabilir ama balkan Türkleri tarihimizde var mı?

Başak | 10 Kasım 2010 - 16:11 | Bağlantı

Türkiye, resmî adıyla Türkiye Cumhuriyeti (yardım·bilgi)[4] Başkenti Ankara olan ve Kuzey yarımkürede eski dünya karaları denilen Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı noktada bulunan ülkedir. Ülke topraklarının bir bölümü Anadolu Yarımadası’nda, bir bölümü ise Balkan Yarımadası’nın uzantısı olan Trakya’da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan (Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti) ile, İran, Irak ve Suriye’dir.
Türkiye, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı sonunda yenilmesinden sonra, Osmanlı Devleti’nin yerine kurulan ardıl devletler içinde tek bağımsız devlet olarak[5][6] devletin Türk nüfus çoğunluğuna sahip toprakları üzerinde Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki halkın büyük mücadelesi ile kurulmuştur. Arnold Joseph Toynbee gibi bazı tarihçiler ise Türkiye’nin (başlıca ardıl olmak bir yana) tek ardıl devlet sayılması gerektiğini savunurlar.[7] 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyeti ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu iradesinin sahibidir.
Türkiye, aralarında Birleşmiş Milletler, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Avrupa Konseyi, İslam Konferansı Örgütü, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Dünya Ticaret Örgütü, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi birçok uluslararası örgüte üyedir.[8]. 3 Ekim 2005 tarihinden itibaren Avrupa Birliği’ne tam üyelik için müzakerelere başlanmıştır.[9] Türkiye, siyaset bilimciler ve ekonomistlere göre bir bölgesel güçtür.

yusuf kenan | 29 Ekim 2010 - 09:41 | Bağlantı

Selam size müslüman Türk milleti. Şu son zamanlarda dikkatimi çeken bir şey gençlerimizdeki kadın gibi saç uzatma ve kirli sakal küpe takma olayı bunları bir modagibi gösterip avrupa itlerine özenti duymaktan öteye gitmez medeniyeti müslümanlardan öğrenen avrupalılara şimdi müslüman Türk gençleri özenti duymaktadır buda beni öylesine rahatsız ve huzursuz ediyor bilemezsiniz bu avrupa özentisi içerisindeki genç kızlarımız ve genç erkek çocukları kol kola girip sokakta çarşıda normal bir ahlakmış edasıyla öpüşüyorlar. Nerde kaldı Allah aşkına bu milletin ahlak anlayışı bir milleti ayakta tutan ahlaki değerleridir ALLAH ahlakı olmayan ülkelerden belasını eksik etmez görüyorsunuz şu son zamanlarda ülkemizin üstündeki kara bulutları deprem sel yangın felaketlerini hepsi bir biri ardına yaşanan felaketlerdir bunları biz millet olarak demekki hak ediyoruz ki ALLAH, da bizim başımıza veriyor herkes yaptığı hal ve hareketine dikkat eder İSLAM AHLAKİ değer içerisinde yaşantısını sürdürürse o zaman ülkede huzur olur barış olur herkes rahat bir hayat sürdürür ALLAH hepimizin yar ve yardımcısı olsun. AMİN.

Sayfalar: [5] 4 3 2 1 »

Yorum Yap!

(İletinizi yazmadan önce, lütfen buraya dokunarak uyarıları okuyun!)

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yazı Detayı
  • Yazının Bağlantısı: Türk Soyu
  • Yazının Kategorisi: Edebiyat, Türk Soyu, Türk Tarihi ve Kültürü
  • Yazar:
  • Eklenme Tarihi: 15 Ocak 2008
  • Bu yazıya yapılan yorumları RSS kaynağı ile takibe alın.
  • Bu yazıya kendi sayfanızdan geri izleme yapın.
  • Diğer kaynaklarda arayın:
  • Etiketler:, , , , , , , , , , , , , , , , ,