Ana Sayfa » Edebiyat » Türk Soyu » Türk Tarihi ve Kültürü » Türk Soyu
45


Türklerin kökeni konusunda değişik görüşler ileri sürülmüştür. Gerek Çin yıllıklarında, gerekse Batı kaynaklarında Türkler genellikle “Moğol” tipinde betimlenmişlerdir. Çünkü Türkler uzun yıllar boyunca Moğollar ile etkileşim hâlinde bulunmuş ve büyük Moğol kitleleri Türklerin egemenliğine girmiştir. Ancak son yarım yüzyıl içerisinde yapılan antropolojik araştırmalar, Türkler ile Moğollar arasında bir miktar karışmayı kabul etmekle birlikte, Türklerin asıl olarak “beyaz ırka” mensup olduklarını ortaya koymuştur.

Türkler, yeryüzünde mevcut üç büyük ırk grubundan (europid, ve negrid) “Europoid” adı verilen grubun kolundandırlar. kafatası yapısına sahip olan Türkler, her ne kadar “Dolikosefal Mongoloid” ırkındanmış gibi gösterilseler de, Türkleri diğer bütün ırklardan ayıran belirgin özellikler bulunmaktadır.

Türk soyunun (tipinin) baskın özellikleri; “beyaz renk, düz burun, yuvarlak yüz yapısı, hafif dalgalı saç, orta gürlükte sakal ve bıyık…”tır. Ayrıca “orta boy, boya nispeten kısa kol ve bacaklar, orta büyüklükte burun, ufak çene, parlak ve koyu renkli göz, çok hafifçe çıkık elmacık kemikleri…” gibi özellikler de sıralanabilir. Elbette bu özellikler birer “genelleme”dir ve Türk soylu herkesin bu özelliklere sahip olması gerekmemektedir. Fakat iklim ve coğrafya etkisi de düşünüldüğünde, bugün bile bu genellemeler, çoğu kez doğrulanmaktadır. Her ne kadar farklı coğrafyalarda yaşayıp, farklı tipler oluştursalar da, dünya üzerindeki Türklerin çoğu bu genellemelerin çoğuna uymaktadırlar.

Bu bölümden tam yararlanmak için aşağıdaki sayfalar size yardımcı olabilir:

» Türk Adının Anlamı » Türklerin Ana Yurdu
» Türk Irkı = Türk Milleti / ATSIZ » Türkler Hangi Irktandır? / ATSIZ

Yunan, Çin, İslam ve Hristiyan kaynakları, Türkler arasında sarı ve Mongoloid ırktan, Aryani ve Hindi tiplerine kadar değişen sima farklılıklarının olduğunu belirlemişlerdir. Nitekim eski Çin kaynakları Kırgızları, kumral saçlı, mavi gözlü ve uzun boylu olarak tanımlarken; İslam ve Bizans kaynakları Kıpçakları sarışın, beyaz tenli ve uzun boylu olarak tanımlamıştır. Bu da, Türkler arasında da farklı yüz ve beden yapılarına ait boyların olduğunu göstermektedir.

Türk soyu, tarihin erken çağlarında Orta Asya’da ortaya çıkarak, doğuda Kadırgan dağlarından, batıda Orta Tuna havzasına; güneyde Hindistan, İran ve Mısır’dan, kuzeyde Lena Irmağı’nın mansabına ve Volga ırmağı’na katılan Kama Irmağı havzasına kadar uzanan geniş bölgeye yayılmıştır. Bugün bu bölgenin asli ve hakim unsurudur.

Türklüğün Türk Ata ile başladığını, bu ulu zatın Tanrı’nın elçilerinden olabileceğini, Türk adının bu Türk Ata’nın adından kaynaklandığını, bu kutsal atanın getirdiği Tanrı buyruğu ile Türklüğü yaymış olabileceğini ve bu buyruğun büyük olasılıkla Türk töresi olduğunu savunan bir görüş de vardır. Ulu Önder Atatürk de TBMM’de yaptığı bir konuşmada, bütün dünya Türk adını benimsemiş yüz milyondan fazla kişinin yaşadığını belirtip, bu adın ’un Türk adındaki oğlundan gelmiş olabileceğine dikkat çekmektedir. Tevrat kaynaklı bir rivayete göre, Türkler ve Türk adı, Hz. Nuh’un üç oğlundan biri olan Yafes’in oğlu Türk’ten gelmektedir. İran kaynaklarından Avesta’daki bir rivayete göre de Türk adı, dünyayı oğulları arasında paylaştıran Feridun’un Türk ve Çin ülkelerini bağışladığı oğlu “Tur” veya ın adından gelmektedir.

Divan-ü Lügati’t Türk’te Kaşgarlı Mahmud, Tanrı‘ nın devlet güneşini Türk burçlarında doğurduğunu ve onların milkleri üzerinde göklerin bütün teğrelerini döndürmüş olduğunu gördüm. Tanrı onlara Türk adını verdi ve onları yeryüzüne ilbay kıldı. Zamanımızın hakanlarını onlardan çıkardı; dünya milletlerinin idare yularını onların ellerine verdi; onları herkese üstün eyledi; kendilerini hak üzere kuvvetlendirdi. Onlarla birlikte çatışanı, onlardan yana olanı aziz kıldı ve Türkler yüzünden onları her dilediklerine eriştirdi; bu kimseleri kötülüklerin ayak takımının şerrinden korudu…” demektedir.İle Yorum Yap!
45 Yorum Bulunmaktadır
kürşar on Ocak 24th, 2009 at 21:01

Yavuz bey, Sizden bir isteğim olacak. Oğuzhan tarihimizin neresinde. Mete handan öncemi sonramı, bu konuda beni bilgilendirirseniz sevinirim. Saygılar.

sultan on Ocak 27th, 2009 at 20:03

Bu yazıyı yazdığınız için size teşekkürler.

Orkun Kutlu on Şubat 2nd, 2009 at 11:55

Kürşar (Sanırım Kürşad) Bey,

Oğuzhan ile Mete han aynı kişidir. Daha doğrusu, bunun böyle olduğu rivayet edilmektedir. Oğuz Destanı’ndan ve Hunlar’ın yaşadığı dönemle ilgili tarihi bilgilerimizden yararlandığımızda da, Oğuz Han ile Mete Han’ın aynı kişi olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda Oğuz Kağan’ın milattan önce 300’lerde yaşamış olabileceğini söyleyebiliriz.

Ayrıca Oğuz Destanı’ndan ve dış kaynaklardaki bilgilerden bildiğimiz kadarıyla, Oğuz Han bir yalavaçtır.(peygamber) Oğuz Ata’nın Türklere tek Tanrı inancını (Gök Tanrı) nasıl getirdiğini, “Göktanrı” adlı kitabında Sabir Rüstemhanlı yazmıştır. Bu kitabı alıp, okuyabilirsiniz. Ayrıca İslamiyetten önceki Türk destanları ile ilgili kitaplardan da yararlanabilirsiniz. (Örn: Saim Sakaoğlu – İslamiyet Öncesi Türk Destanları)

Esen kalın…

Murat on Mart 10th, 2009 at 17:22

Türkler asıl olarak hafif çekik gözlü diye biliyorum. Şu an kırgızlar,kazaklar v.s çekik gözlü. Ancak yukarıda fiziksel özelliklerde bunu göremedim bunun aslı nedir? Asyalı bir halk olduğumuzdan bunun doğru olması muhtemel.

Orkun Kutlu on Mart 25th, 2009 at 08:23

Murat Bey,

Türkler’in gözlerinin hafif çekik oluşunun nedeni, Tanrı Dağları ve çevresinde soğuk iklim şartlarıyla mücadele etmeleridir. Bozkırlarda sürekli rüzgarlı havalarda yaşamak ve bunun için gözlerini kısmak zorunda kalan; ayrıca karlı havalarda güneş gözlerini almasın diye yine gözlerini kısan Türk ırkının, gözleri hafif çekik olmuştur. Bu özellik, zamanla genetiğimize işlemiştir.

Bugün hâlâ aynı coğrafyada yaşayan Türkler’in (Kazak, Kırgız, Uygur, Tatar, Tuva… Türkleri) gözleri hafif çekiktir. Türkler’in binlerce yıllık tarihleri içinde dünyanın dört bir yanına dağılmış olmasıyla birlikte, bazı Türk topluluklarının gözlerindeki çekiklik, yaşanılan coğrafyanın etkisiyle ortadan kalkmıştır. Türk ulusundaki boylar içinde, nüfus açısından en büyük orana sahip olan Oğuzlar’ın neredeyse hepsinin, gözleri çekik değildir. Bu nedenle artık standart Türk tipi tanımlanırken, “çekik gözlü” ibaresini kullanmaya gerek yoktur. Yukarıda sıralanan diğer özelliklerin tümü, bugün de yaşamaktadır.

Esen kalın.

TTK.

mary on Nisan 19th, 2009 at 17:32

Benim çok merak ettiğim bir konu var. Türkler aslında kimin soyundan geliyor? Soruma cevap verirseniz sevinirim.

meryem on Nisan 19th, 2009 at 17:44

Size bu yazı için çok teşekkürler.

yakup on Nisan 28th, 2009 at 18:42

Bu siteyi ilk defa ziyaret ediyorum ama cok begendim devamlı takip edeceğim. Bilgileriniz için tesekkürler.

Cemil Caca on Mayıs 3rd, 2009 at 20:39

Yavuz Ağabey benim de merak ettiğim bir kaç konu var.Bunlardan birincisi;Yafes oğlu Türk Ata’dan geldiğimiz savunuluyor bunun doğruluk payı nedir çünkü bende bu konunun bu şekilde olduğunu savunuyordum ama tarih öğretmenim (kendisi de bir TÜRK milliyetçisidir) böyle olmadığını savunduğunda (sadece “hayır” dedi gerçi)şüpheye düştüm. Tevrat’ında değiştirilmiş bir kitap olduğunu da biliyorum.O yüzden tam emin değilim hala başka bir kanıt varsa elinizde söyler misiniz?Şimdiden teşşekür ederim.

Bir hatam olduysa özür dilerim.

NOT:Dokuzuncu sınıf öğrencisiyim.Aşırı Milliyetçi ve de Muhafazakarım (muhafazakarlık yokdarda aşırı değil ama)

Oğuz on Mayıs 15th, 2009 at 17:12

İyide..
Mongolid ler delikosefal değilki ?
Bizzat antropoloji kitaplarında brakisefal olarak geçiyor.

Başka bir açıdan baktığımızda gri ve mavi gözlülük asyada genel olarak Türk ve Moğol kabilelerinde görünüyor. (Bu etkileşimden olabilir ama yinede önemli bir nokta.)

Üstelik Nihal Atsız’da Türk ve Moğolların aynı ırk olduğunu yazılarında üstünü çizerek belirtmiştir.

Aynı şekilde kafatasının arkasında Turan çıkıntısı.
Elmacık kemikleri çıkıtır Moğolların. Ve Moğolistan’daki Orhun Yazıtlarını inceleyen ülkenin önde Moğol arkeologlarıda Moğol ve Türk’lerin geçmişte tek bir ırk olduğu görüşünü şiddetle savunmaktadırlar.

Bu konu hakkında daha detaylı bir bilgi verebilirmisiniz ?

Oğuz on Temmuz 15th, 2009 at 21:23

Sayın bilgicik yetkilileri, bu konu ile ilgili olarak antropoloji alanında uzman biri ile görüştüm. Sizin şu anda sitenize eklemiş olduğunuz yazı geçersiz bir yazıdır. Moğollar delikosefal değil kesin olarak brakisefaldir. Ural-Altai dil ve ırk ailesinin bireyleriyiz. Ural kolunda Macar, Fin, Eston gibi Avrupa Turanlıları, Altay kolunda ise Moğol, Tungus, Tatar Asya Turanlıları bulunmaktadır.Bunların hepsinin kafatası ölçüsü Brakisefaldir. Aksini düşünmek hem Antropoloji ve Genetik bilimine hemde Turancılık gibi bizlere özgü olan bir fikire zarar teşkil etmektedir.

Yazınızın hatalı olan yerlerini güncellemenizi arz ederim.

Bozkurt on Temmuz 18th, 2009 at 03:32

TÜRK soyu, dünyanın en üstün soyudur. Bizler Tanrı’nın askeri olarak, yeryüzünün düzenini sağlamak için acuna gönderilmişiz. Bunun farkında olarak yaşamalı ve ırkımızın bir kahramanı olmak için, erlik gününe hazırlanmalıyız.

Şu acunda, soysuz kürdlerin bile “ırkçılık” yaptıkları bir dönemde, bizler Türkçülüğümüze sımsıkı bağlanmalı ve Türk ırkını koruyup, yüceltmek için çabalamalıyız.

Ne mutlu TÜRK’üm diyene!

Türk ırkı sağ olsun.

Tanrı TÜRK’ü korusun!

Orkun Kutlu on Temmuz 19th, 2009 at 09:29

Değerli Oğuz kandaşım,

Bu yazıyı hazırlarken birkaç kaynaktan yararlandım. Benim yararlandığım kaynaklarda, Moğolların brakisefal oldukları yazmıyor. Ayrıca birçok kaynakta, moğolların “sarı ırka” mensup oldukları belirtilmiş.

Sizin yararlandığınız kaynağın bilimsel geçerliği nedir? Ayrıca o kişinin kulaktan dolma bilgilerle yorum yapmadığını nasıl bilebiliriz?

Bunun için bilimsel geçerliği olan kaynaklar üzerinde tartışarak bir sonuca ulaşabiliriz.

Esen kalın…

TTK.

Attila Kürşad Özer on Temmuz 25th, 2009 at 05:35

Valla beyefendi kusura bakmayın da sarısı beyazı mavisi mi kaldı ırkların? bundan 80 yıl önceki safsatalara Atsız’ın verdiği yanıtı okuyun biraz.

Hadi onu geçtim Reha Oğuz Türkkan’a bakın.

Türkler beyaz ırktanmış da bilmem ne bu nasıl aşağılık kompleksidir anlamadım. Hala mı var bir de Türkçü bir şekilde davranıyorsunuz. Türk moğol ilişiğinin hakikati nerenizi rahatsız etti Türkçü olarak?

Yoksa Bağdatta itaat etmediği için büyük Başbuğ Hülagü tarafından öldürülenlere mi üzüldünüz?

Ha “kaynaklarım yanlışmış” derseniz bilemem.

OĞUZ isimli arkadaşın bahsettiği konu Reha Oğuz Türkkan’ın Türkçülüğün Yeni Esasları adlı eserinde vardır.

Sizin o okuduğunuz kaynaklar ya evrim teoricisi Asyalı çekik gözlüler aşağı ırktır diyen kaynaklardır ya da kendisi siyasal islamcı olup da milliyetçilik oynayan sentezcilerdir.

bu sentezci saçmasapan kaynaklara en büyük örnek de Yalan söyleyen tarih utansın isimli seri kitaplardır.

Yorumum sert bir üslupla olabilir ancak Türk Milleti’ni Moğollardan ve diğer kardeşlerinden ayıran, Moğolları aşağılayan ama Türkçü gibi davranan bir yazıya ancak bu kadar yumuşak yazabilirdim.

Eğer samimi bir Türkçüyseniz hatalarınızı düzeltir ve sertliğimi mazur görürsünüz. Çünkü hiç kimsenin haddine değil Moğol’u çinliyle bir tutup Türklükten ayırmak.

Oğuz on Temmuz 26th, 2009 at 22:32

Değerli Yavuz kandaşım,

Bizler Ural-Altay ırk ve dil ailesinin bireyleriyiz. Ural-Altay’ın birleştiği nokta ise Turan’dır. Finlerde Brakisefaldir, Moğollarda. Bunun aksini iddia etmek bile Türklerin melez bir topluluk olduğu görüşünü ön plana çıkarır.

Moğolistan coğrafyasında 2 komşu vardır, Türkistan ve Çin. Çinliler Delikosefal ile Mezosefal ölçüleri arasındadırlar ama Türkler brakisefaldir. Çinliler ile Moğollar arasında bir akrabalık olmadığını zaten biliyoruz. Buda Moğollar ancak ve ancak Türkler ile akraba olabilirler anlamına geliyor. Eğer Moğollar bizden farklı bireyler olsalar idi Doğu GökTürk İmparatorluğu dönemlerinde neden isimleri geçmiyordu ?

Moğolların delikosefal olduğuna ilişkin yazı kesin bir bilgi olmadan yazılmıştır. Tarihte Moğol İmparatorluğu öncesinde Moğol adı bile geçmemektedir. Bu kimseler zaten Türk’tür.

Sizin yazıyı eklediğiniz kaynak; internet, ama antropoloji kitaplarının hiçbirinde delkosefal olarak geçmiyor, brakisefal geçiyor. Bazı kimselerin Moğol düşmanlığı yüzünden bilimi çarpıtması çok acıdır. Bikere Türklerin “Europid” adı altında “Alpin” ırktan geldiği iddiası resmen hakarettir. Alpin ırktan gelenler Fransız, Italyan ve Isveclilerdir. Türkler Avrupalı değilki ALpin olsun. Eğer Türkler Alpin olsaydı ırk ailemiz Ural-Altay değil Hint-Avrupa olurdu.

Bu eklemiş olduğunuz yazının aynısından başka adreslerde de var ne yazıkki, ama tamamen geçersiz bir yazıdır. Bir zamanlar buna benzer yazılarla Kırgızlar, Türk olmayan bir topluluk olarak gösteriliyordu. Ama sizinde bildiğiniz gibi Kırgızlar Türk’tür. Tıpkı Moğollar gibi.

Bugünki Moğolistan nüfusuna bakıp yüzlerce yıl öncesini hesapladığımızda bile Moğollar’ın bizlerden farklı bir etnik grup olmadığını görürüz.

Aşağıdaki adresten Asyalıların vücut yapıları ve kafatası şekilleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
http://www.cedarseed.com/fire/humantypes1.html

Ayrıca bu yazı, sitenizdeki Nihal Atsız’ın Türk Irkı ile ilgili yazısı ile tezat oluşturmaktadır.

Esen kalın,

fedei on Temmuz 29th, 2009 at 12:26

Kızılderililer, moğolar alp<Türk< ırkındadır moğolların ataları kızılderililer amerikaya göç etti geride kalan mogollar bir kısım ural-oğuz Türkleriyle karıştılar. Daha sonra çinin kuzeyine neolotik çağda yerleştiler. Binlerce yıllık zaman diliminde sarı ırk olan çinlilerle temesları çinli sarı ırk özeliklerini aldılar, şoven avrupalılar Türklerin atalarının moğol oldğunu söyleyerek çarpıtır. Oysa moğollar sadece bir Türklerden kopma oymaktır onlar bizden türemiştir. Türklerin varlığı anadolu, mezepotamya, avrupa, asyaya yayılmış alp veya diyer adıyla alpin ırkında ta kendisidir. Türk büyüklerinin binlerce yıldır alp isim ve adlandırmaları Türklerin alpin ırkı olduğunu fazlasıyla ispatlar.avar,saka,hun lar yarı göçebe Türk kavimleriydi yerleşik turani<Türk< kavimlerde en eskisi sümerler, ururtu, hatti, etti, etrüks, turuva, traklar, fin-ikelilerdi, en eskilerden sümerler -uratular çivi yazısı yazarlardı dilleri bitişken sondan eklemeli turani dildi. Etrüks, finike yazıları Orhun, GökTürk runik Türk harfleriyle şaşılacak dercede benzerdir Orhon-GökTürk yazılarının söylenenlerden çok deha eski olduğu barizdir. Latin harflerinin atasını antik Türk runik yazıları olduğu ayan beyan ortadadır başka bir şey yazmayı gerek duymuyorum.

gurya on Temmuz 30th, 2009 at 10:11

Alp diğer adıyla alpin ırk brekesefal beyaz ırk demektir, aLpin ırk= TÜRK[TURANİ]=YAFESİ demektir. Alp ismi, isim olarak Türk büyüklerinde nam olarak kullanılmıştır. Binlerce yıl GökTürk ve Orhon kitabelerinde gecen alp-tigin.. gibi isimleri görmekteyiz. Selçuklu hanı Alp-arslan… gibi bir çok örneklerde alp ismi geçer. Türk boylarında gur kelimesi ön veya son isim olarak da geçtiği görülür. Moğollar birekesafaldir. Kumral ve renkli gözlülük Moğollarda sık olmasa da görülen fiziki özeliktir. Çinlilerle de binlerce yıl diliminde mutlak bazı dönem karışmaları karşılıklı olmuştur. Moğollar Türklerden kopmuş bir Türk boyudur. Yani biz onlardan oluşmadık onlar Türk boylarından bir oymaktır. Gerçek budur. Cengiz han döneminde Orta Asya [Türkistan’a] Moğollar biraz takviye olmuştur fakat avrupalı tarihçiler bunu bilerek çarpıtır. Türklerin moğollardan geldiğini söyler, sebeplerin biri de Türklerin beyaz alp brekesefal ırkın ataları olduğu gerçeğini çarpıtmak istemektedir. Sarı ırkı mongol ismi takarak moğoların sarı ırkın merkezi göstermeye çalışır. Oysa sarı irkın merkezi Çinlilerdir. 1,3 milyarlık çini 6 milyonluk moğol mu? Sarı ırk yapmıştır kaldi ki dünyada 2,2 milyar çekik gözlü insan var. Yani bu çarpıtmayı bilerek batılı ve çinliler siyasi nedenlerden dolayı çarpıtır. Dünyayı ve Türkleri uyuttuğunu zanneder.

Sungur on Temmuz 31st, 2009 at 21:52

Oğuz ve Attila kardeşlerimin dedikleri doğrudur.

Artık sarı ırk, beyaz ırk, siyah ırk gibi kavramlar yerine yerine oturmuş antropolojik ırk aileleri vardır.

Ural-Altai, Hint-Avrupa, Sino-Tibet… gibi aileler bunlara örnektir. Genetik haritalarda Türkler ve Moğollar Altaic olarak gösterilmektedir.

(Ayrıntılı bilgi için dünyanın etnik haritalarını araştırabilirsiniz.)

Eski zamanlarda antropoloji bilimi gelişmiş olmadığı için ırklar konusunda bir çok hata yapılmıştır. Ama günümüzde genetik bilimi ile paralel ilerleyen antropoloji bir çok gerçeği gün yüzüne çıkarmıştır.

Yukarıda eklediğiniz yazı Türklerin Aryan ve melez olduğunu iddia etmeye çalışıyor. Bu gerçektende bir hakaret.

Üstelik yazının bir kısmı şöyle devam etmektedir :

“Nitekim eski Çin kaynakları Kırgızları, kumral saçlı, mavi gözlü ve uzun boylu olarak tanımlarken; İslam ve Bizans kaynakları Kıpçakları sarışın, beyaz tenli ve uzun boylu olarak tanımlamıştır. Bu da, Türkler arasında da farklı yüz ve beden yapılarına ait boyların olduğunu göstermektedir.”

Bu kısım Türklerin farklı farklı tiplerde olduğunu yani melez olduğunu anlatmaya çalışıyor.

Bu yazı apaçık Türk olmayan kimselerce hazırlanmış bir hakarettir.

Oğuz on Ağustos 19th, 2009 at 11:33

Alpin = Turani demek hakarettir ve Türklere Alpin diyenler Turan’a hakaret ediyor. Alpin Aryan’dır. Avrupalıdır. Turan ise Ural-Altay ailesinin birleştiği noktadır. Asyalıdır.

Türklere Alpin demekten vazgeçin. Bizler Ural-Altay’ın Altay kolunda Turkic olarak anılırız. Türklere Alpin diyenler Avrupa özentisi ve soyunun Türk olduğundan şüphe duyan kişilerdir.

Aşağıdaki adresten Alpin kısmına bakın ve Allah rızası için bilgisizce yazılar yazmak yerine susun !

http://www.cedarseed.com/fire/humantypes2.html
Tablodaki Hungary(Macaristan), Macarların Alpin olduğunu değil Macaristan’da Alpinlerinde bulunduğunu belirtiyor.Hungary ülke ismidir Magyars yada HunMagyars kavim ismidir.

attila on Ağustos 29th, 2009 at 09:46

Bozkurt kardeşime katılıyorum. Irkımız yücedir. Biz şu ana bakalım ne mutlu Türk’üm diyene ve ne mutlu Türk vatandaşıyım diyene bu topraklarda yaşasın, demeyen terk etsin bu toprakları. Bu coğrafyada kim hangi toplum kalmış 1000 yıl ve geçmişte tarihi destanları devleti olmayan bir toplum şu an ve gelecekte ne bayrağı nede ülkesi olur… İlelebet yaşayaçaktır Türk ırkı bu böyle bilene.

deniz on Ağustos 29th, 2009 at 14:28

Ben bir 11. sınıf öğrencisi olarak bu yazıdan köklerim hakkında güzel bilgiler edindim. Böyle güzel yazılar yazıp yaımladığınız için size çok minnettarım. Başarılarınızın devamını dilerim…

ogurya on Ağustos 29th, 2009 at 19:00

Oğuz kardeşim çok bilen çok yanılır. Düz veya çekik gözlü ırklar birbirinden üstün dildir fakat realiter olalım Türklerde her iki ırki özellik vardır batıya gitikce Türkler düz göz doguya gitdikce cekik gözlüdür eksriyetlede badem gözlü brekesldir hem doguda hem batıda. Mogolistinda bulunan yazıtlarda alp ismi gecer Türklerde yüce insanlara verilen namdır Türklere ayitdir. Alplere ismini veren etrüsklerdir çünki Türkdüler. mogol,tatarlarda ve kazaklarda kumrallık ve renkli gözlülük sık olmasada görülür özelliktir. çinli ,koreli ve japon..vs milletlerde asla göremessin neredeyse tek tiptip gibi cok ayırt edilemez birbirine benzer toplumlardır. Türkler sarı yada beyaz hangisinden geldiğimiz önemli dil zaten her ikisinede sayibiz bizi biz eden Türklüğümüz töremiz ve dilimizdir. Ayrıcada avrupada homajen hint- avrupa dildir gerçek olarakta ‘ari-yan’ ırkıda siyah hintlilerdir köken olarak.saka,avar, hunlar,bulgarlar,finogur vede hatti,etti ve etrüks gibi turani kökenli kavimler önasya ve avrupa kıtasında eriyip kaybolmuştur ve avrupalılara karışmışlardır bilinen en eski yazılı uygarlık sümerlerdir ve dilleri turanidir. Atatürkün dediği gibi: nerede olsak nerede olsak hep biz çıkarız.

ergun on Eylül 2nd, 2009 at 17:11

Türkler alp ırk brekesefaldir çekik gözlülük asyada kalan kızılderili kabilelerin içimizde kaynaşmasından ve erimesinden aldığımız özelliktir.Kumrallıkta alp ırkı oluşumuzdan geliyor bu harmanlamayla ortaya *turan* ırkı meydana gelmiştir yaklaşık 18 bin yıl önce. moğolların tarih sahnesine çikması ms.12 yüzyıldır moğollar bir Türk boyudur.Avrupalıların çarpıtdığı gibi moğollar bir ana kütle ırkı deyildir biz Türklerin boylarından oymaktırlar Çengiz hanın imparatorluğu bir Türk imparatorluğuydu.yani Türkler moğollardan ,deyil moğollar sadece Türklerin kuzeydoğu boylarından bitanesidir.kumral ve reknli gözlü insan tipi mogollarda Mogolistanda raslanır.Dünyada safkan ırk yoktur, fakat Türkler hep düz gözlü ve çekik gözlü beyaz insanların çoğrafyalarında var olmuştur çoğunluK olarak …Türkler asyanın doğusuna gitdikce çekik gözlü batısına gittikce düz gözlüdürler .Oğuz,kıpcak,peçenek Türkleri düz badem gözlüdürler.bütün engellemelere ramen Türk birliği kurulmalıdır. Kürt meseleside ,avrupanın Türklerin başına dizayn edip bela yapması bunu engelleme girişimidir.Türk coğrafyasını ikiye bölen yapay Ermenistan yetmedi birde yapay kürdistanla ikiye büldükleri Türk coğrafyasının daimisi tesis edilmek isteniyor mesele bu.

Oğuz on Eylül 4th, 2009 at 18:42

Ergun kardeşim,

Türkler Alpin yani Hint-Avrupalı değildir. Alpin olanlar Fransız, Alman, İtalyan ve İsveçlilerdir.

Bu iddia Afet İnan tarafından ortaya atılmış ve Türklerin göçebe bir kavim değil Avrupalı bir kavim olduğu gibi bir saçmalık ileri sürülmüştür. Bu tez yalanında ötesinde saçmalık dolu ve tarih ile antropolojiye kesinlikle uymamaktadır.

Bu tez daha çıktığı dönemde Zeki Velidi Togan’ın tepkisini almıştır.

Bu konu ile ilgili olarak Zeki Velidi Togan’ın araştırmalarına bakabilirsiniz. Aynı şekilde Nihal Atsız’da bu teze karşı çıkmıştır. (Türk Irkı-Atsız Mecmua, 1931, Sayı: 6)

Diyeceğim şudur ki;

Türkler Avrupalı Alpin ailesinden değil Asyalı Altay ailesindendir. Moğollar ve Tunguslar’da bu ailenin bireyleridir.

ergun on Eylül 12th, 2009 at 12:24

Oğuz gardaşım ikimizde aynı şeyleri söylüyoruz ben moğollar Türk<turani< soyunun bir parcası dildir demiyorumki. bana diyorsinki italyanlar isviçreliler,fransızlar alpin-alp ırkıdır diyorsun. öyle olmuş olması bu saydığın avrupa toplumlarının sorunu..bizim dil.ben turan ırkının avrupada etrükslerle anadoluda sümer ,hatti,urartu… gibi binlerce yıldır var olduğunu düsünenlerden biriyim. etüksler bu günkü italyanların atalarından biri ise bu italyanların sorunu. oradaki dağlara alpler ismini veren etrüks turanileriydi.alp kelimesi derin Türk tarihinde çok özel bir sıfat olarak yazılı Türk anıtlarında bile önenli sahsiyetlerin ön isimleri olmuştur. oğuz kardeşim seninle ayrıldığım husus şudur sen Türklerin tarihini ısrarla sadece mogolıstana ve moğolistan çoğrafysına hapsediyorsun. Türklerde çekik veya düz göz esmer ve sarışın olarak çeşitlik gösterir. iklim ve çeşitli coğrafyanın etkisiyle birlikte çeşitlenmiştir burada ortak olan fiziki özeliklerde tüm Türklerin çoğunluğu brekesefal olması , bitişken turanit dil özelikleri ve benzer yanları olan kültürleridir.hatta benin şahsi düşünceme göre hindistandaki hindo siyah ırkın hindistanın kuzeyinde Türklerin bazı *gur* boylarıyla karşılaşmsıyla ve karışması ile indo -ariyan ırkının oluştuğunu düşünüyorum daha sonrada avrupalıları oluşturdukları düşüncesindeyin.ruslar, sılavlar…gibi bazı avrupalı toplulukların kökenide turani oldoğu belli olan <iskit<sakalara dayandığı ve sakaların mirascısı hunlar olduğududa ayrı bir tespitdir. ben herkezi Türk yapmak istemiyurum ama Türkler hem asyayla hen avrupayla akraba bir zümredir bu özelliği çok eski derin ve geniş tarihi ve dünyaya yayılabime özeliklerinden kaynaklanmıştır.sonuç olarak buna göre Türkler diyer ırk oluşumlarını nüfusları ve kültürleriyle beslemişler ,yeni kavim ve toplumların uluşmasına sebeb olmuştur.merkezde orta asyada ve kuzey iranda kalan turani kavimler m.s 9 yüzyılda orta asya ve horasandaki Türk zümreleri yeniden dünyaya yayılan bir göç dalgası başlatmışlardı salcuklu ile ana dolu yeniden Türk göçlerine ev sahibi oldu..

SADİ on Eylül 25th, 2009 at 18:23

Romanyadaki dağların adı karpak yani kar-pak- Türkçedir alp dağları Türkçedir , ur-al dağları Türkce daha bir çok yer ismi sayabiliriz bunlar kocaman bir tesadüf olabilir mi?

harum on Eylül 25th, 2009 at 18:39

Alp ırkı ilk olarak orta asyadan sonra ön asya ve avrupada görülmüştür buna en güzel örnek etrüksler ve sümerlerdir. Hindo avrupa ırk dediklride önce dip hindistan sonra ekseriyetle anadoludan avrupa kıtasına samiyatik kavimlerle karışarak gelmişlerdir. Alp ırkı asla delikosefal hindo ırk dildir hindo ırkı ile karış daha sonraki aşamalerde avrupada ön asyada olmuştur araştırmalarıma göre…

SELİM on Eylül 26th, 2009 at 10:37

Son zamanlarda Türkleri ve Türk tarihini bölmeye yönelik çalışmalar vardır, moğollar Türk boylarından biridir yani tıpkı tatarlar gibi oğuzlar gibi bir Türk kavmidirler. Çengiz handa mogol Türküdür moğol Türklerini diyer Türk kavimleriyle birleştirerek imparatorluk kurmuştur. Amacı bütün Türk kavimlerini bir araya getirmek büyük turanı inşa etmek idi bunuda başarmıştır. Çengizi müslüman dildi diye islam düşmanı yağmacı diye propaganda edenler Türk düşmanı bazı batılı tarihcilerle aynı çizgidedir. Türklerin bu büyük imparatorluk kurma kabiliyetlerini kıskançlığının temahürüdür. Mogollar bir ana kütle toplumu değildir. Ana kütle ırkı Türklüktür mogollar yakutlar gibi,tatarlar gibi, oğuz, kıpçaklar, uygurlar, kırgızlar, kazaklar, uygurlar gibi öz ve öz Türk kavimlerinden biridir… Türk hepsinin adıdır. Türk kelimesinin onun boy isimleriyle denk düşürme … mogolların aile adı altaylar binare net olrak Türk ırk ailesindem mogol boyudurlar.biz anadoludaki Türklerde çoğunlugu oğuz,kıpçak ve pecenek. Gibi boylardan mensuplardanız. Moğollar bir Türk boyudur bir ana kütle ırkı dildir. Orta asyanın ana kütle ırkı TÜRK (TURAN) IRKIDIR…

berkut on Eylül 28th, 2009 at 15:25

Moğol ırkı diye bir ırk yoktur moğollar kuzey doğu asya bozkır göcer kültürünü benimsemiş ve sürdütmüş Türk ırkına mensup kuzey doğu asya boyudur ve Türk kökenlidirler. Güney doğu asya <çin vs.psifik,hit okyunusuna paralel ülkeler turani olmayan asya toplumlarıdır. Çengiz han bir Türk boyu olan moğollara mensup bir moğol Türküdür. İslam düşmanı palavraları düzmecedir bir tane islam abide ve eserine dokunmamıştır. Orta asya buhara, samerkant, kaşkar, anadolu, iran, ırak ve tüm islam eserleri ve selçuklu çamileri günümüze kadar ayaktadır buda islamı eserleri anlatılan efsanelerdeki yıkmadığının kanıtıdır. Tahtını bıraktığı 4 oğlundan üçü müslüman olmuştu . Ölmeden imparatorluğunu 4 oğlu arasında bölgesel olarak paylaştırmıştır. Müslüman Türk olan bölgelerdeki oğulları müslüman olmuştu… Cengiz han hayatdayken eski Türk inanışı Gök Tanrı<şamani< olduğundan orta asyadaki ,horasan ve anadoluda müslüman Türklerinin direnişle karşılaşmıştır. Cengiz han için Türk boylarının hangi dinden olduğu önemli değildi. Bir Türk boyu olan moğolların diğer bütün Türk boylarıyla birleştirme hedefiyle büyük imparatorluğunu inşaa ediyor ve büyüyordu kendine direnenlerle savaşıyordu… O tıpkı atilla ,teoman ve oguz han gibi Türk boylarını bir araya getirerek imparatorluğunu güçlendirmişti. Çengiz han gelmiş geçmiş en büyük imparatorluğu kurmuştur. Dünyaya tarihten bu yana gelen bütün imparatorlar kadar zalim ve af ediciydi. Ona katil damgası vuranlar adil olunuz`, büyük işkender elinde çiçek dağıtmadığını unutmasınlar. Batıdan kral çıkarsa aziz doğudan kral çıkarsa barbar. Bu hiç adil ve gercekci değil… Pers uygarlığı, ermeni kıralığını yıkması, yahudileri yurtsuzlaşması ve hindistanı altına üstüne getiren iskenderdir. Ama bu onun büyük iskender olmsına engel olmadı bu hükümdarlar adilde olsalar olmasalar da saygıyı hak etdiklerini düşünüyorum. Kültürlerini temsil etdiklerinden dolayı…

berkut on Eylül 29th, 2009 at 14:16

Almanlar, isviçreliler nordik ırka mensuptur yani delikosefal uzunboylu sarışın kumral ırkdır. Fransızlar ise tam bir melezdir brekesefal ve delikosefal arası esmer ve kumral karışıktırlar. Alp daglarına nordikler kuzey avrupadan gelmişlerdir alp dağlarının onlardan önce gelen Turani olan brekesefal etrükslerdi. Alplik Türklere ait bir kavramdır, Türkçedir kökeni urallar ve altayları kapsayan Turani ırka ayitdir… Yani bu kavram Türkcedir, Türklere ayitdir. Orta asyadan anadolu üzerinden avrupaya göç etmiş antik Türk [Turani) uygarlıkları bu ismi oraya getirmiştir öz ve öz bize ayit olan, bu Türkce kavramı avrupalılara hediye edemeyiz. Alp kavramı avrupalıları dil tüm turanileri temsilidir. Eğer aksini düşünen varsa ota asydaki eski Türk kitabelerini hice sayarak avrupaya hediye edersiniz. Alp kelimsinin kaynagı eski rumik Türk yazılrında geçen bir Türkce kavramdır. Avrupaya deyil tam tersi orta asya derin kültürune ayitdir.

berkut on Eylül 29th, 2009 at 16:49

Bana göre hint- avrupa ırkı diye bir ırk yoktur bu uydurmadır. Gerçek aryanlarda hintlilerdir, avrupadadaki insanlarda sami- [yahudi,arap,arami] yafesi-[turani,irani) hami-[hint,roman] çorbasıdır.. bu kadar kendini kimse kasmasın…

Bana göre moğollar Türk kökenlidir. Hic bir zaman devlet kuramamışlardır dağınık medeniyetden uzak bozkır hayatından kopamamış din olarak hala şaman olup islamiyetden bir haberi olmayan aşireterdi taki 12yy.da çengiz han zamanında birleştiler ve tarih sahnesine çıktılar kendilerinin Türk boyundan geldiklerini çok iyi bildiklerinden, onlardan kopmuş yeni bir Türk islam medeniyetleri kuran orta asya ve iran ve anadoludaki 8.yy da müslümanlaşmaya başlamiş Türk kavim ve boylar karahanlilar döneminde ilk müslüman Türk devleti oluşturmuşlar. Devamında 9yy. sonlarında selcuklu Türk imparatorluğu kuran müslüman Türklerin topraklarına yönelip imparaluklarına katmak istemişlerdir. 12yy moğol boyuyla müşlüman Türklerin din toprak ve iktidar kavgası ve çekişmelerine sahne olmuştur müslüman olmayan şaman olan çengiz hana karşı müslüman olan Türk zümreler cihat ediyordu, ama çengiz hanın derdi din deyildi. Hele kendi dinini yaymakta hiç deyildi, onun derdi imparatorluğuna toprak güç ve kendi safına katacak insanlardı. Şaman ve budist olan bu moğol boyu zamanla müslüman Türk çoğrafyasında çengizin ölününden sonra mirascısı oğulları ve torunları imparatorluğun devamı için müslümanlaşmış ve erimiştirler. Çengizin hanın moğolistan ve çin topraklarında hüküm süren oğulları ve torunlarıda ise çinlilerin hanedanlığını ele geçirdiklerinden budist olmuşlar kuzey çini 18.yy kadar yönetmişlerdir. Mogollar daha sonra tarih sahnesinde erimişler şu an kuzey doğu asyada sayıları sadece 6 milyon kadardırlar.

Oğuz on Ekim 13th, 2009 at 13:09

Bakın kardeşlerim.

Bir dönemler Afet İnan’ın “Türk Tarih Tezi” vardı. Alpin mevzusu oradan gelmektedir. Bu teze göre Türkler Avrupalı medeni bir kavimdir. Ve özellikle şu vurgulanır; Türkler Brakisefal. Neden brakisefallik vurgulanıyor acaba? Çünkü dönemin anlayışına göre sefallik derecesi nekadar yüksek ise o toplum okadar üstündür. Alpin ırk Avrupalıdır. Ve Ultra Brakisefal olarak bilinir. Bu sebeple Alpinlere dayandırılmıştır.

Alper->Alpin(Alpine)->Alp Tegin gibi bağlantıların mevzusu bile komik duruyor. Afet İnan’ın tezinde Türkler Avrupalı Alpin ırktandır deniliyor.

Ama günümüz araştırmaları Asyalı Altay ırkından olduğunu kanıtlıyor. Zaten Afet İnan’ın tarih tezi ilk çıktığında Zeki Velidi Togan’ın tepkisini çekmiştir ve Zeki Velidi buna karşı çıkmıştır.

Sümerler konusuna gelince Sümerlerin Asyalı olduğu biliniyor fakat Türk olup olmadığı tartışma konusudur net bir durum söz konusu değildir. Şu ünlü kayıp Mu kıtası mevzusu ise kanıtlanmamıştır. Kanıtlanan tek durum Sibirya İle Alaska arasındaki toprak bütünlüğüdür.

Şuna dikkatinizi çekiyorum.

Türkler Avrupalı değil Asyalıdır.

İsteyen kimseler internette ufak bir araştırma ile “Alpine Race” diye aramalar yapabilir.

Nihal Atsız’ın yazısına bakmanızı tekrar tekrar tavsiye ediyorum. Orada bahsolunan “Aryan” olayı “Alpin” mevzusu ile ilişkilidir.

Polemik çıkarmak istemem ama Ergun, Harum, Berkut, Ogurya kullanıcı isimlerini kullanarak yazı ekleyen şahıs aynı kişidir.

Bunu nereden anladın diye soracak olursanız;

1. Kanıt : “Değildir” yerine “dildir” şeklinde cevapların tüm yazılarında mevcut olduğunu kanıt olarak gösterebilirim. (İsterseniz Ctrl + F kombinasyonunu kullanarak aratabilirsiniz.)

2. Kanıt : Eklenen tüm verilerdeki cümlelerin yapısınında hemen hemen aynı olması.

3. Kanıt : Özel isimleri yazarken bu üç kullanıcı adınında ilk harflerine bile dikkat etmemesidir.

4. Kanıt : Türk Irkı gibi çok ciddi bir konuyu tartışırken buraya üç farklı kullanıcı adıyla yorum ekleyen kişinin Türkçe kurallarını hiçe saymasıdır.

Farklı kullanıcı isimlerini kullanarak ve kanıt göstermeden bilgi ekleyen arkadaşa diyeceğim şudur ki;

Benim şahıslarla hiç bir problemim yok. Lütfen kanıt göstererek ve kendin olarak yorum yap. Birden fazla kullanıcı adıyla yorum yaparak kendi düşüncelerini çok fazla kişi kabul ediyor gibi göstermek yerine tek kullanıcı adıyla “yiğit” bir şekilde yorum ekle.

Lütfen; Ergun, Harum, Berkut, Ogurya Kullanıcı adlarından biri ile yorum ekleyin ve diğer üç kullanıcı adını kullanarak kalabalık oluşturmayın.

Buyrun, Alpine Irk ile ilgili bilgi ve belgeler :

http://aryannordicalpinealiens.blogspot.com/2008/10/alpine-race.html

eser on Ekim 19th, 2009 at 13:59

Türkler ne alpine ırklıdır, nede ari ismi kanulan ırktır sadece her türlü özelliği kendine göre zenginleşmiş ve dünyaya çok yayıla bilmiş geçmişlere sahiptir.Yaratılan Ari ırkın, bir türlü vaplığının kaynağı netleşemeyen ispata muktaç ve bulunamayan ve dümyanın her metre karesinde bulunmuş bu hayallerin süpermeni ırk, hint-çin-mısır-maya …gibi nerede bir uygarlık izi var ise bu kültürlerin asıl sahiplerinin elinden alınmak o toplumların kendi kurdukları madeniyetlerin üstünden pay çıkararak ve kendi geçmişini yücelterek kendini hep üste görmenin egoistliğinin politik ve sijizofrenik doyumsuzluğudur. Başka ulusların ikinci dereceye itmeye çalışmanın veya duruma göre bazı toplulukları kendine bağlamanın psikolojik arguman olarak kullanıldığı aşikardır. Türk= Türk milletidir ,bizim tarihimiz bize yeter… Çok merak eden var ise bilinmeyen derin tarimizi araştırırlar, bilinen tarihimizin miletimizin köklerinin derinliklerinin nerelere vardığının hakikatini görmeye ererler … bilende bilir.. milletimiz tarihi şereflidir ,bütün diyer milletler gibi.. Türkler Türklüğünü bilsin sahip çıksın başka ihsan istemez..

berkutta berkut on Kasım 9th, 2009 at 13:43

Soru 1. Avrupalılar (sözde ari) hindistan kökenlimidir?
Soru 2. Avrupalılar (sözde ari) asya kökenlimidir?
Soru 3. Avrupalılar orta doğulumudur?
Soru. 4.Avrupa avarlarana ne oldu? Avrupa hunlarına ne oldu?

Etrükslerin kurganları runik yazıları kurt heykelleriyle Türk evsanelerine birebir uyumlu olduğu görülüyor,etrüklre ne oldu. ? 5. Türkler uzaydan mı geldi? Vs. Türklerde neden düz ve çekik göz ırkın iki özelliği mevcutdur? Avrupa tarih araştırmaları ne kadar güvenilir ve politik dildir? Atlantis efsanesinin peşinden koşan ari ırkın dünyadaki bütün uygarlığın kurucusudur fantastik tarih anlayışı ile batılı tarihciler neden bulunamadı? Sakaların atalarının yakutlar olduğu neden gizleniyor. ? Sen bunları bir bir cevabını bir bul ikincisi bana kaynak olarak avrupa tarihcilerinin sitesini veriyorsun ben avrupalıların her yazdığını araştırdığını doğru kabul etmek zorundamıyım avrupalılar Tanrısal sorgulanamaz hata yapmaz, tarihi kandi politik hesaplarınca şekillendiriyor olduğu dünya tarihine tek bir gözlükten baktığı çok açıktır. Eger avrupalılar hem hindistanda hem asyada ve orta doğuda bulunmuş iseler turan ırkıda avrupada asyada,orta doguda binlrce yıldır dolaşmıştır zaten Türklerin göçer kültürü binlerce yıldır gelişmiş olduğundan çakılıp kalmış bir millet dildir. İkincisi ben senin gibi boş gezenin boş kalfası değilim iş yerinden yazıyorum vaktim kısa. Tarihte züppelik yapmak dildir. Bu işyerindeki iki arkadaşında görüşlerini beyan etmesini sana mı soracaktı beyfendi.

Avrupalıların kökeni hint oluyor asyalı oluyor orta doğulu oluyor, Türkler neden hepsi olmuyor avrupa hunları, avarları,sakaları,kıpcakları,tatarları ne oldu ? Etrüklre ne oldu Türklrin ok boylarına ne oldu. Oğuz beyvendi çok bilmiş.

Tarihi bildiğini zannetmek züppellik yapmak dildir. İnsanlar buzuk yazar , düzgün yazar şiveli konuşur sivesiz konuşur. Her kezde batı kaynaklı tezlere katılmak baz almak zorunda dildir bırakın artık şu batı tarihcisi tekelini kendi tarihinizin doğru bilinmesl , kendi tarihcilerimize itibar etmekle olur. Yabancı tarihcilere itibar ettiğiniz kadar kendi tarihcilerin araştırmalarına itibar ediniz o zaman Türk tarihinin gerceklerini bulursunuz, batılı tarıhciler hun’lara Türk demez moğol der, mogollara ilkel çinliler derler,sakalara hindo derler,Türkiyede yaşayan Türklere yunandan dönme Türkleştirilmiş başı bozuk derler,selcukluya pers dönmesi derler … Vs Türk nerede nerede? Şunu kabul edin Türkler merkezi orta asyadan bir kısmı anadoluya bir, kısmı avrupaya ve orta doğuya binlerce yıldır göç vermiştir. Turan düşüncesine ters düşüyurmuş lafa bak. Üst tarafında rusya doğuda çin güneyinde iran batıda avrupa siz turanı nasıl kurucaksınız masal okuma oğuz beyfendi. Senin gibi Türkleri mogolistana gömmek istiyen sözde Türkcüler batılılarla aynı cizgilerdedir sizin isiniz Türklerin tarihini batının istediği tekelde kalmasıdır üfürükcülük yapmayın, ataTürkün dediği gibi doğru tarihe gidin. Siz samimi iseniz bu saatten sonra avrupalıların moğal,bizin Türk değimiz orta asyalı kardeşlerimiz ile ancak kültür birliği ve ekonomik ilişkiler kurabilirsiniz… Tüklerin tarihi sizin zannettiğinizin aksine çok derin ve geniştir binlerce yıllıktır. Ve binlerce yıldır Türklerin avrupada ,asyada orta doğuda binlerce yıldır, varolmuş ayak izleri vardır moğolistanda bunlardan bir tanesidir.

Avrupalılara süper-hiperbrekesefal demişsin oguz bey. Avrupalılarda hiperbrekesefal yok denecek kadar azdır. Avrupanın büyük bir bölümü delikosefal sarışın-kumraldır . Hiperbrekesefal gürcülerde ve başka kafkaslılarda görülür. Türklerde çogunlugu yuvarlak kafalı brekesefal’ dir mogollarda brekesefaldir. Brekesefal yuvarlak kafalılara denir delikosefal yassı uzundur. Bu son yazımdır.

Yiğitliktan bahsadiyorsun bilgisar başında yığitlikmi olur. Ben yiğitliğimi zamanında gabar ve cudide zamanın içine kazıdım. Bu memleket tarihte Türk’tü, Türk olarak kalacaktır … İnsanlarımızın kültür renlerini kabul ederek Türklük semsiyesininin altında. Bu şemsiyeyi ortadan kaldıran, sağanak yağmurda ıslanıp zaatüre olur.

Oğuz on Aralık 9th, 2009 at 11:43

Berkutta berkut’a cevap:

Güldürdün beni, sanırım yazdığım cevap fazlasıyla zoruna gitti ve yine farklı kullanıcı adıyla Türkçeyi katlederek cevap verdin. Bu aralar internet ortamında fazla bulunamadığım için cevabı geç veriyorum. :)
Ayrıca, Sizin gibi işkembe-i kübradan salarak cevap vermek yerine örnek ve delil gösteriyorum.

Cevap-1:
Hint-Avrupa Irk ailesi vardır. Beyaz ırk grubu ya da Caucasian olarakta bilinir. Ayrıca, Hintler Irksal olarak Asyalı değildir. Göz var nizam var :) Hintlilerin tipleri hiç asyalıya benziyor mu ?

Esasen Farsiler ve akrabaları günümüzde ırksal özelliklerini büyük ölçüde kaybetmiştir. Güneybatıdan gelen Semitik akımlar sebebiyle ırksal olarak Semitik ırk ile etkileşime girmişlerdir. Bunun kanıtı için özellikle Emevi Akınlarına bakmanız yeterlidir.

Hint-Avrupa Ailesi :
http://i48.tinypic.com/3495g0i.jpg

Cevap-2: Avrupalılar köken olarak Kıta Asyasındandırlar, Ama bu etnik olarak Asyalı olduklarını göstermiyor.
Yukarıdaki tabloyu iyi inceleyin.

Cevap-3: Ortadoğulu olanlar Semitiklerdir.

Cevap-4: Avarlar ve Avrupa Hunları halen oradadırlar. Hungary yani Macaristan ya da Hungarya halen devam etmektedir. Ayrıca Urallarda Halen Avrupadadır. (Finler, Estonlar, Litvanyalılar vs,)

Bknz: Macaristan Turan Federasyonu, Macaristan Turancılık hareketi, Macar-Rus savaşı, Büyük Macaristan Hareketi

Diğer cevaplar: Çok saçma şeyler yazmışsın, neyse yanıtlayayım.

Etrüskler antik bir toplum ve kökeni tartışmalıdır. Dravidian bağlantısı bir gerçek olarak kabul gördüğü için Altaic ailesi ilede bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Antik bir toplum olduğu için araştırmalar sınırlıdır ama yazılarının Türkçe ile (Özellikle Kıpçak öbeği ile) olan bağlantısı bugün bile araştırılmaktadır.

Atlantis’in ve Mu’nun peşinde koşanlar yanlızca senin gibi fantastik alemlerde yaşadığını sanan kimseler. Bugün Mu içinde Atlantis içinde kesin kanıt yoktur. Tartışmalıdır. Asya-Alaska bağlantısı ise kesin olarak kanıtlanmıştır.

Sakaların kim olduğu gizlenmiyor, Heredotun merakı ve Stalinin bazı egolarını tatmin etmek sebebiyle Sakalar Hint-Avrupa ailesindendir deniliyor ama gerek Altın Elbiseli adam, gerek Saka kültürü gerek Alper Tunga ve Şu destanları gibi tarihsel kanıtlar Sakaların Türk olduğu gerçeğini kanıtlıyor.

Bknz: Altın Elbiseli Adam Kurganı – Kazakistan, Alp-Er Tunga Destanı, Şu Destanı, Kaşgarlı Mahmut – Divan-i Lugat-it’Türk, Büyük İskender’in Asya Seferleri

Şimdi çıkış yapmam gerekiyor, önce Türkçe konuşmayı öğren. Sonra Türk nedir? Onu öğren. Ondan sonra konuş!

Ayrıca o yazdığın cevaplarda yanlızca nasıl bir tip olduğunu belli ediyorsun. Yani kendini tanımlamışsın; Züppe, Çokbilmiş, Artis. Her söz sahibinindir.

Senin gibi Türkçe konuşmayı bile bilmeyen, ezikliği yüzünden farklı farklı kullanıcı adları ile Türkçeyi katlederek yazı yazan bir ergen ile uğraşacak değilim.

Bu son mesajımdır. Bu mesajdan sonra binlerce cevap verebilirsin ama karşılık bulamayacak ve sadece kendi kendine farklı kullanıcı isimleri ile cevap verebileceksin.

Kendini Avrupalı olarak görmeyi okadar istiyorsan Avrupaya gidip bir Avrupalı ile evlenebilir ve hayatına orada devam edebilirsin. :)

Yazının tamamını okudum, aralıksız olarak saçmalama rekoru kırmışsın. Tebrikler.
YA DOĞRU DÜZGÜN TÜRKÇE YAZ, YA DA KAPAT O ÇENENİ.

tansel on Ocak 9th, 2010 at 11:45

Bakin guzel kardeslerim sizle ne Turklugu nede Turk tarihini tartismak niyetinde degilim aslinda algilayamadigimiz unsur eski caglarda insanlarin kabile diye adlandirdiklari birimlerin bir veya bir kac aileden olustugudur zamanla bu aileler (kabileler) cevrelerindeki diger ailelerle bileserek milletleri olusturdular. Turk milleti alpinlerle asiatic indianlarin karisimindan olumustur bu ilk karisimdir sonra guneye inen kollar akdeniz havzasindaki kabilelerle karismiskuzeye cikan kollarda ural bolgesindekilerle bu zamanla kurulan kabileler konfederasyonu olan hunlarin hakimiyet sahasi genisledikce devam etmistir hun devleti tam anlamiyla bir Turk devletidir diyemeyiz tabiki Turk unsuru agir basmaktadir aba daha cok bir konfederasyondur. Sonuc Turkler hem asyalidir hem alpin(beyaz irk)dogudan batiya gittikce cekik gozlulugun azalmasi bundandir.

Cengiz hana gelince konu Hunlarla aynidir tamamen bir kabile birligidir zaten hayat hikayesini okursaniz kendi klani annesi ve kardesleri kankardesinin klanina hakim olup ikisini birlestiriyor daha sonra kuzeydeki kendinden sayica cok ve guclu olan Tatar Turklerini hakimiyetine aldiktan sonra ordusunu buyutup gucleniyor(bu sebebpdenki avrupa kaynaklari mogol atli birliklerine Tatar diyor )olumunden sonra Devlet Turklesti diye bir olay yok cunku bolunen kisimlardan Altinordu (Tatar Turkleri) Cagatay hanligi (uzbek, kirgiz bolgesi) sibir hanligi(tuva hakas) Turk hakimiyet sahasi kubilay hanligi cinlilesmistir bu gosteriyorki bu bolgelerde her ne kadar cingizin hanligi kabul edilse bile Turktu. Uzun lafin kisasi su anda 6 milyon olan mogollar o zaman belki bir kac yuzbini gecmiyordu bu kadar buyuk bir impratorluga hakim olacak olan ordu sadece mogollardan mutessekkil olamaz sonuc o devletide yucelten gene Turklerdi. Bu arada mogollar Turk diyen bir arkadas vardi mogollarin gocebe olmalari ve Turklerle ayni bolgede yasmalari disinda ozunde Turklerle hicbir baglari yoktur tabiki sonradan karismislardir ama temelde birbirleriyle alakalari yoktur. Eger duzeyli bir sekilde konusup bilgi alisverisi yapmak isterseniz her turlu goruse acigim.

Saygilar.

murat özcan on Nisan 13th, 2010 at 13:42

Atanız Nihal Atsız Türklerin sarı ırktan(mongolid) geldiğini şiddetle savunmaktadır. Beyaz ırktan(europoid, avrupalı) geldiğiniz yalanı cahillikten mi kaynaklanıyor yoksa gerçek işinize mi gelmiyor?

ERSİN on Haziran 18th, 2010 at 14:29

Proto – Turan ırkın sarı ırk olduğunun bilimselliğinin dayanağı bir ispatı varmıdır. Turan kelimesi ve bu kelime puntlarına neredeyse birebir uyan çok bir çok yer adları var… ‘benimki merak işte’.

Orkun Kutlu on Ağustos 12th, 2010 at 17:00

Murat Özcan,

Atamız Nihal ATSIZ’ın Türkler’in hangi ırktan geldiklerine dair düşüncelerini öğrenmek için “buraya” tıklayıp, “Türkler hangi ırktan gelmektedir?” bölümünü okuyabilirsiniz.

O zaman bizim, başkaları gibi Tony’lere – Cony’lere özenmediğimizi anlar, ırk tasnifinde doğru yolun nasıl olduğunu öğrenirsiniz…

TTK!

Bacanak on Eylül 5th, 2010 at 13:40

Valla ben Türk’üm gerisi de beni alakadar etmez. Burda tartışmanın alemi yok. Tartışacak olsam hepinizi alt aşağı ederim ama gerek yok.

yusuf kenan on Ekim 29th, 2010 at 09:41

Selam size müslüman Türk milleti. Şu son zamanlarda dikkatimi çeken bir şey gençlerimizdeki kadın gibi saç uzatma ve kirli sakal küpe takma olayı bunları bir modagibi gösterip avrupa itlerine özenti duymaktan öteye gitmez medeniyeti müslümanlardan öğrenen avrupalılara şimdi müslüman Türk gençleri özenti duymaktadır buda beni öylesine rahatsız ve huzursuz ediyor bilemezsiniz bu avrupa özentisi içerisindeki genç kızlarımız ve genç erkek çocukları kol kola girip sokakta çarşıda normal bir ahlakmış edasıyla öpüşüyorlar. Nerde kaldı Allah aşkına bu milletin ahlak anlayışı bir milleti ayakta tutan ahlaki değerleridir ALLAH ahlakı olmayan ülkelerden belasını eksik etmez görüyorsunuz şu son zamanlarda ülkemizin üstündeki kara bulutları deprem sel yangın felaketlerini hepsi bir biri ardına yaşanan felaketlerdir bunları biz millet olarak demekki hak ediyoruz ki ALLAH, da bizim başımıza veriyor herkes yaptığı hal ve hareketine dikkat eder İSLAM AHLAKİ değer içerisinde yaşantısını sürdürürse o zaman ülkede huzur olur barış olur herkes rahat bir hayat sürdürür ALLAH hepimizin yar ve yardımcısı olsun. AMİN.

Başak on Kasım 10th, 2010 at 16:11

Türkiye, resmî adıyla Türkiye Cumhuriyeti (yardım·bilgi)[4] Başkenti Ankara olan ve Kuzey yarımkürede eski dünya karaları denilen Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı noktada bulunan ülkedir. Ülke topraklarının bir bölümü Anadolu Yarımadası’nda, bir bölümü ise Balkan Yarımadası’nın uzantısı olan Trakya’da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan (Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti) ile, İran, Irak ve Suriye’dir.
Türkiye, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı sonunda yenilmesinden sonra, Osmanlı Devleti’nin yerine kurulan ardıl devletler içinde tek bağımsız devlet olarak[5][6] devletin Türk nüfus çoğunluğuna sahip toprakları üzerinde Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki halkın büyük mücadelesi ile kurulmuştur. Arnold Joseph Toynbee gibi bazı tarihçiler ise Türkiye’nin (başlıca ardıl olmak bir yana) tek ardıl devlet sayılması gerektiğini savunurlar.[7] 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyeti ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu iradesinin sahibidir.
Türkiye, aralarında Birleşmiş Milletler, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Avrupa Konseyi, İslam Konferansı Örgütü, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Dünya Ticaret Örgütü, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi birçok uluslararası örgüte üyedir.[8]. 3 Ekim 2005 tarihinden itibaren Avrupa Birliği’ne tam üyelik için müzakerelere başlanmıştır.[9] Türkiye, siyaset bilimciler ve ekonomistlere göre bir bölgesel güçtür.

altar taş on Mart 25th, 2011 at 16:35

Merhaba saçma olabilir ama balkan Türkleri tarihimizde var mı?

MUSTAFA OĞUZ on Mayıs 3rd, 2011 at 21:50

Selam ben soyumu araştırmak istiyorum ama nasıl araştıracağımı bilmiyorum yardım alabilirmiyim.

Atakan on Mart 15th, 2012 at 13:45

Arkadaşlar bana Hun Tarihi ile veya güzel bir Tarih kitabı önerecek var mı lütfen ?

Yazı Detayı
  • Yazının Bağlantısı: Türk Soyu
  • Yazının Kategorisi: Edebiyat, Türk Soyu, Türk Tarihi ve Kültürü
  • Yazar:
  • Eklenme Tarihi: 15 Ocak 2008
  • Bu yazıya yapılan yorumları RSS kaynağı ile takibe alın.
  • Bu yazıya kendi sayfanızdan geri izleme yapın.
  • Diğer kaynaklarda arayın:
  • Etiketler:, , , , , , , , , , , , , , , , ,