7.Sınıf Örüntü ve Süslemeler Konu Anlatımı

Örüntü

Kurallı bir şekilde sıralanmış şekil veya sayı dizisine örüntü denir. Çokgensel bölgeleri kullanarak örüntüler, örüntüleri kullanarak süslemeler yapabiliriz.

Örnek Soru
7.sinif-oruntu-ve-suslemeler-1

Yukarıdaki süsleme hangi çokgensel bölge kullanılarak yapılmıştır?


7.sinif-oruntu-ve-suslemeler-2
Cevap
7.sinif-oruntu-ve-suslemeler-3

Örnek Soru

Paralelkenarsal bölge ve eşkenar üçgensel bölge kullanarak süsleme yapalım.

Cevap
7.sinif-oruntu-ve-suslemeler-4

Yapılan süslemede seçtiğimiz her köşenin etrafında aynı bölgeler olmalıdır. A köşesinin etrafında 2 tane paralelkenarsal bölge ve 3 tane üçgensel bölge vardır. Aynı şekilde B köşesinin de etrafında 2 tane paralelkenarsal bölge ve 3 tane üçgensel bölge vardır

Örnek Soru
7.sinif-oruntu-ve-suslemeler-5

Yukarıdaki süslemedeki eksik bölgeye aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
7.sinif-oruntu-ve-suslemeler-6

Cevap
7.sinif-oruntu-ve-suslemeler-7
Örnek Soru
7.sinif-oruntu-ve-suslemeler-8

Yukarıdaki süslemede kullanılan çokgensel bölgelerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
7.sinif-oruntu-ve-suslemeler-9

Cevap

Verilen süslemede altıgensel ve üçgensel bölgeler kullanılmıştır.
Yanıt C


Süslemenin Kodu

Yapılan süslemede her köşedeki düzgün çokgensel bölgelerin sayısına süslemenin kodu denir.

7.sinif-oruntu-ve-suslemeler-10

Yukarıdaki süslemenin kodunu bulalım…

Cevap

Her bir köfle etraf›nda 2 tane alt›gensel bölge, 2 tane eflkenar üçgensel bölge oldu¤undan süslemenin kodu (6; 6; 3; 3) olur. Her bir köfle etraf›nda oluflan aç›lar›n ölçüleri toplamı 120° + 120° + 60° + 60° = 360°'dir.

7.sinif-oruntu-ve-suslemeler-11

Cevap

Süslemelerin her bir köşelerindeki açıların ölçüleri toplamı 360° olmalıdır.
(6; 4; 3; 4) Æ 120° + 90° + 60° + 90° = 360°
(6; 6; 6) Æ 120° + 120° + 120° = 360°
(3; 4; 3; 6) Æ 60° + 90° + 60° + 120° = 330°
(4; 4; 3; 3; 3) Æ 90° + 90° + 60° + 60° + 60° = 360°
O halde, (3; 4; 3; 6) bir süslemenin kodu olamaz.
Yanıt C

Örnek Soru

Kodu (6; 3; 6; 3) olan süsleme aşağıdakilerden  hangisidir?
7.sinif-oruntu-ve-suslemeler-13
Cevap
7.sinif-oruntu-ve-suslemeler-14

Örnek Soru

(6; 3; 4; x) şeklindeki bir süsleme kodundaki x kaçtır?

Cevap

Süslemedeki şekillerin her bir köşesindeki açıların ölçüleri toplamı 360° olur. x kenarlı düzgün çokgene ait bir iç açısının ölçüsü y
olsun.
(6; 3; 4; x) Æ 120° + 60° + 90° + y = 360° olduğuna göre 270° + y = 360° y = 90° ise x = 4'tür.
Yanıt B

Örnek Soru
7.sinif-oruntu-ve-suslemeler-16

Yukarıda verilen süsleme ile ilgili baz› öğrencilerin yorumları aşağıdaki gibidir…

7.sinif-oruntu-ve-suslemeler-17

Buna göre, öğrencilerin yorumları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
7.sinif-oruntu-ve-suslemeler-18

Cevap

Süslemede her bir köşe etrafında 1 tane karesel bölge ve 2 tane düzgün sekizgensel bölge bulunmaktadır. Süslemenin kodu
(8;8;4)'tür. Her bir köşe etrafında oluş açıların ölçüleri toplamı 135° + 135° + 90° = 360°'dir. O halde, yalnız Nil'in yorumu doğrudur.
Yanıt B

 

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)